Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm

Motion 2017/18:2694 av Marta Obminska m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm (Skavstaby) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikverket har lämnat över förslaget till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018–2029 till regeringen. En av de satsningar som finns med i förslaget är en utbyggnad till fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm (Skavstaby). Vi anser att Trafikverket har gjort rätt bedömning och att regeringen bör överväga att följa Trafikverkets förslag när den fattar beslut om den nationella planen.

En tredjedel av hela Sveriges befolkning bor i området Uppsala–Stockholm. Här skapas 40 procent av Sveriges BNP och hälften av skatteintäkterna. Befolkningen förväntas öka med cirka 1 miljon invånare till år 2050. Den större delen av denna ökning förväntas ske i Stockholms och Uppsala län.

Uppsala och Knivsta befinner sig dessutom vid Sveriges pendlingstätaste tågsträcka. 40 000 människor pendlar dagligen mellan Uppsala och Stockholm. Mer än hälften av dessa resor sker på Ostkustbanan mellan orter som Uppsala, Knivsta och Stockholm.

Järnvägen mellan Uppsala och Stockholm är samtidigt en av landets mest belastade järnvägar och behovet av ökad kapacitet är stort. Därför behöver den så kallade Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm ha fyra spår i stället för dagens dubbelspår. För många av invånarna i regionen skulle detta innebära att resorna gick snabbare och tågens punktlighet skulle bli bättre.

I en rapport, Fyra spår för Sverige, som Sweco på uppdrag av Region Uppsala har tagit fram, skrivs det om en samhällsförlust om 400 miljoner kronor per år för varje år som inte fyrspåret byggs. Det handlar om försenade resor men också byggplaner som inte skulle kunna realiseras. Om spåren byggs förväntas däremot runt 50 000 bostäder kunna byggas, På sikt möjliggörs 100 000 bostäder mellan Uppsala och Märsta, enligt Stockholms Handelskammare. Dessutom uppskattas 100 000 nya jobb skapas tack vare en ökad befolkning och ekonomisk aktivitet.

Socialdemokraterna gav i valrörelsen löftet att utbyggnaden till fyra spår på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm ska vara igång år 2025. Fyra spår mellan Uppsala och Stockholm behöver bli verklighet. Det vore bra både för Stockholm–Uppsala-regionen och för resten av landet.

 

 

Marta Obminska (M)

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Jessika Roswall (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm (Skavstaby) och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.