Fungerande omställning till ny teknik

Motion 2010/11:T486 av Isak From och Maria Stenberg (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fungerande omställning till ny teknik.

Motivering

Ett stort antal hushåll i Sverige blir av med sina fasta telefoner de närmaste åren. Bland annat Svartnäs och Fraukälen tillhör de första byarna i Västerbotten som drabbas när Telia kommer att montera ner delar av det fasta telefonnätet. Orsaken är att bolaget tycker att det blir för dyrt att underhålla ledningarna på gamla stolplinjer där det är glest mellan kunderna. Totalt kommer mer än 50 000 hushåll i 200 kommuner att beröras de närmaste fem åren.

Vem styr samordningen för den här typen av omstrukturering, när man kapar ledningar utan samråd med berörda kommuner? Vad händer med äldre som behöver trygghetslarm? Har regeringen grepp på den avrustning av glesbygden som pågår?

Socialdemokraterna anser att staten måste ta det övergripande ansvaret för drift och investeringar av vägar och järnvägar, flygplatser, post, IT och genom sitt ägande i Telia även fast telefoni.

En väl fungerade och utbyggd telefoni-, post- och IT-infrastruktur i hela landet är nödvändigt av flera skäl. Den behövs för att telemedicinen ska kunna utvecklas för att företag ska kunna starta, drivas och utvecklas, för distansutbildning och framför allt för att medborgarna ska kunna ta del av det moderna digitala samhället som kräver fungerade uppkoppling.

Sedan ett par år erbjuder delstatliga Telia Sonera enbart fast mobil som försök i Norrlands inland och Småland trots bristfällig täckning. Såväl småföretagare och enskilda kunder som statliga Post- och telestyrelsen har konstaterat att denna tjänst inte uppfyller lagens krav på god funktion och säkerhet.

Det är naturligtvis helt oacceptabelt att delstatliga Telia Sonera monterar ned fungerade telenät och erbjuder en tjänst som inte fyller lagens krav. Vad händer nu med den äldre befolkningen som kanske behöver ett trygghetslarm? Kommunernas hemtjänst tillhandahåller trygghetslarm anpassat till det nuvarande telenätet. Det är knappast rimligt att kommunerna ska gissa och bekosta flera olika system för trygghetslarm. När man har blivit gammal är ett fungerande system för telefoni och larm en nödvändighet för att man ska kunna bo kvar i sitt hem. Regeringen har trots vetskap om problemen inte vidtagit några som helst åtgärder för att lösa dem.

Nej, nu behövs nya tag och statligt engagemang för regional utveckling. Det behövs tillräckliga resurser med ett tydligt uppdrag till Post- och telestyrelsen det kommande åren för att inte enskilda hushåll ska drabbas.

Det är viktigt att man använder ny modern teknik, men det är nödvändigt att se över hur man genomför övergången mellan olika system. Vi anser att staten ska visa ansvar genom att tydligt ställa krav genom Post- och telestyrelsen på fungerande ersättningssystem när gamla system byts ut. Vi anser att det minsta man kan begära är en samrådsplikt med berörda myndigheter för att minimera effekterna för den enskilde. Staten måste ta ansvar för hela landet!

Stockholm den 26 oktober 2010

Isak From (S)

Maria Stenberg (S)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fungerande omställning till ny teknik.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.