Förvaring av vapen i annans vapenskåp

Motion 2023/24:2168 av Helena Storckenfeldt (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-05
Granskad
2023-10-05
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda möjligheten att förvara vapen i annans vapenskåp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att få inneha ett vapen i Sverige behöver man en vapenlicens och när man ansöker om vapenlicensen är man skyldig att uppge var och hur vapnet ska förvaras. Det krävs då att man har tillgång till ett godkänt vapenskåp där man är folkbokförd. Många jägare har funnit intresset för jakt genom sina föräldrar, som i sin tur ärvt intresset av tidigare generationer. Djur, natur, jakt och skytte är intressen som ofta börjar tidigt i livet om man så är uppvuxen på en gård eller har följt med på den årliga älgjakten sedan man var liten. Många tar jägarexamen så snart som möjligt för att vid 18 års ålder få delta på jakten självständigt utan uppsikt. Många unga jägare väljer sedan att påbörja universitetsstudier på annan ort, vilket innebär att de kan få problem med vapenförvaringen.

 Idag finns det ofta begränsade möjligheter att få in ett godkänt vapenskåp i en liten studentkorridor t.ex. och även om möjligheten skulle finnas uppkommer då onödiga risker med att förvara vapen på en plats där de inte är lämpade eller ämnade att användas. Detta gäller även för de som väljer att flytta till en annan ort för jobb eller familj. Det finns ingen anledning att förvara vapen på en plats där de inte kommer att användas när det finns en mer lämplig plats att förvara dem på. Det uppkommer då även onödiga risker med transport av jaktvapen till och från jaktmarkerna som i många fall ligger i anslutning till föräldrahemmet.

 Idag är det ett brott mot vapenlagen att förvara licensierade vapen på en annan plats än där man själv är folkbokförd. Huvudregeln är att vapnet ska förvaras där man är folkbokförd. Det finns dock ett tillstånd man kan söka hos polisen för att få lov att förvara sina vapen hos någon annan. En giltig anledning för att få tillståndet kan vara, som tidigare nämnts, att man ska studera på en annan ort och därmed flytta. Problemet är att detta inte alltid beviljas och att tillståndet endast gäller i högst 3 år, vilket skapar en onödig byråkratisk börda för både vapenägare och Polismyndigheten. Många väljer istället att mantalsskriva sig där vapnen förvaras för att undvika att behöva flytta ett helt vapenskåp som kan väga flera hundra kilo till en plats där vapnen inte kommer att användas. Detta är heller ingen optimal lösning då det är olagligt att vara skriven på en annan adress än där man bor.

 En anledning till att det är viktigt att vapnen förvaras där man är skriven är att polisen ska veta var vapnen är förvarade. Risken för att vapnen hamnar i fel händer ökar dock markant för varje gång de behöver transporteras längre sträckor. För att minimera antalet resor med vapen och öka trovärdigheten i folkbokföringen bör möjligheten att förvara vapen i någon annans vapenskåp utredas. Givetvis under förutsättning att man har goda skäl och omständigheterna är rimliga.

 

 

Helena Storckenfeldt (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda möjligheten att förvara vapen i annans vapenskåp och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2023/24:JuU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.