Förutsättningar för landbaserade fiskodlingar

Motion 2021/22:2163 av Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för investeringsstöd till landbaserade fiskodlingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Landbaserade fiskodlingar har viktiga förtjänster ur ett miljöperspektiv: Det skapar förutsättningar för insjöar och hav att återhämta sig, och produktionen kan genomföras med mycket begränsade koldioxidutsläpp. Vidare skapar det regional utveckling och arbetstillfällen på landsbygden. De nuvarande reglerna medger dock inte investerings­stöd för landbaserade fiskodlingar. Skälet är att denna verksamhet klassas som jord­bruksproduktion. Det finns därför skäl att se över stödstrukturen i syfte att skapa bättre förutsättningar för denna klimatsmarta och växande näring.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för investeringsstöd till landbaserade fiskodlingar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2021/22:MJU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.