Förtydligande om rollen som stödperson

Motion 2019/20:230 av Malin Larsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-09-25
Granskad
2019-09-25
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta initiativ för att stärka stödpersonsrollen inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård har dömda och tvångsintagna psykiskt sjuka rätt att få en stödperson. Personen ska vara en länk mellan patienten och samhället och även öka samhällets insyn i den psykiatriska tvångs­vården.

Stödpersonen kan få en djup kontakt och ha en stor kunskap patienten. Verksamheten är oerhört viktig då dessa personer ofta vårdas under en lång tid och sällan har så mycket kontakt med samhället utanför vårdinrättningen. I många fall saknas både vän- och anhörigkontakter. Stödpersonsverksamheten administreras och arvoderas av regionernas patientnämnder, vilket innebär att reglerna tolkas olika i olika regioner. Av de lagtexter som reglerar stödpersoners roll framgår att stödpersonen skall bistå i personliga frågor och i förarbetena sägs bl.a. att stödpersonen har rätt att delta i länsrättsförhandlingar som stöd, om patienten så önskar.

När det gäller deltagande vid vårdplaneringar och vårdens möjlighet att ta del av stödpersonens uppfattning om patienten varierar det hur olika regioner/inrättningar hanterar frågan. Stödpersonsverksamheten är en mycket viktig samhällelig och medmänsklig insats, dock bör reglerna för hur lagstiftningen ska tillämpas förtydligas så att jämlikhet mellan regionerna uppnås och det blir tydligare för både stödpersoner, huvudmän och vårdtagare vad som gäller.


Mot bakgrund av det ovanstående bör initiativ tas för att förstärka och förtydliga stödpersonsrollen.

 

 

Malin Larsson (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta initiativ för att stärka stödpersonsrollen inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.