Till innehåll på sidan

Förtydligande av regelverket för provsmakning av öl vid bryggerier

Motion 2017/18:461 av Lars-Arne Staxäng (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-28
Granskad
2017-09-28
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förtydliga regelverket för provsmakning av öl vid bryggerier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har i dag en ständigt växande bryggerinäring. Antalet bryggerier i Sverige har vuxit från cirka 20 stycken på 1990-talet till cirka 300 i dag. Branschen har i dag runt 4 000 anställda och skapar cirka 60 000 arbetstillfällen i Sverige enligt siffror från Sveriges bryggerier.

Det finns i dag flera småbryggerier runt om i landet. På många mindre orter i Sverige bidrar dessa småbryggerier positivt till den lokala turismen, skapar arbetstillfällen och bidrar till den ekonomiska tillväxten. Särskilt i Västra Götaland och Bohuslän finns det en blomstrande ölkultur och många småbryggerier. De svenska småbryggerierna producerar i dag högkvalitativ och hantverksmässig öl i olika varianter. Du kan i dag hitta allt ifrån svensk producerad porter till svensk producerad IPA-öl. Det svenska ölet är i dag även en exportvara och konkurrerar i dag på världsmarknaden.

Under sommaren 2017 har vi kunnat läsa om frågan om alkoholtillstånd för provsmakningar på bryggerier i Västra Götaland. I Västra Götaland har länsstyrelsen efter en granskning av relevant alkohollagstiftning kommit fram till att den juridiska rekommenderade gränsen för mängden öl vid en provsmakning är en matsked. Detta är ca 1,5 centiliter. I dag har bryggerierna olika tillstånd, och i Göteborg har exempelvis två bryggerier ett tillstånd för att servera 15 centiliter av respektive öl vid en provsmakning. Frågan om tillstånd ligger på kommunerna, och länsstyrelsen fungerar som en rådgivande instans. Länsstyrelsen har även påpekat att lagstiftningen är otydlig och att rekommendationer enbart kan komma att påverka nya tillstånd. Det är mycket oroväckande att lagstiftningen inte är tydlig när det gäller provsmakning. Att enbart kunna erbjuda en matsked öl vid en provning framstår inte som seriöst. Mängden är ytterst liten och det framstår som direkt omöjligt att med denna lilla mängd ha en seriös provning av en dryck. Lagstiftningen behöver förtydligas så att regelverket för provsmakning vid bryggerier blir tydligt. Det behövs regler som är tydliga, lika för alla och möjliggör och underlättar för den fortsatta framväxten av en svensk ölkultur.

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

 

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förtydliga regelverket för provsmakning av öl vid bryggerier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.