Förstärkt arbetsmiljöarbete

Motion 2018/19:697 av Peter Persson och Carina Ödebrink (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-22
Granskad
2018-11-22
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsmiljöarbete och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år dör människor på jobbet i Sverige. Under 2017 dog 55 människor på jobbet enligt Arbetsmiljöverkets statistik om dödsolyckor på arbetet. Ett allt mer pressat klimat på arbetsplatserna medför en risk för arbetsplatsolyckor som i värsta fall kan sluta med dödlig utgång. Varje dödsolycka är en tragedi och ett misslyckande för svensk arbetsmarknad.

Arbetsplatsolyckor är samtidigt bara ett av flera arbetsmiljöproblem. Vi ser exempelvis att anställda inom flertalet LO-yrken har svårt att orka arbeta tills pensionen. För den socialdemokratiskt ledda regeringen under mandatperioden 2014–2018 var förbättrad arbetsmiljö en central fråga. För ett tryggt och säkert arbetsliv krävs att regeringen tar problematiken inom arbetslivet på allvar och sätter upp ambitiösa mål för arbetsmiljön tillsammans med arbetsmarknadens parter.

I arbetsmarknadsutskottets betänkande (2016/17:AU10) konstateras det att höjda anslag till Arbetsmiljöverket har en stor betydelse för att få till stånd ett effektivt arbetsmiljöarbete. Utifrån detta perspektiv är det positivt för arbetsmiljön i Sverige att den socialdemokratiskt ledda regeringen under mandatperioden 2014–2018 kraftigt ökade anslagen till Arbetsmiljöverket.

Satsningarna på Arbetsmiljöverket under förra mandatperioden var en riktningsförändring i arbetsmiljöarbetet och gav Arbetsmiljöverket möjlighet att anställa fler inspektörer efter att myndigheten tvingats göra kraftiga nedskärningar mellan 2006 och 2014. Under den här perioden försämrades det svenska arbetsmiljöarbetet.

Varje år inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser runt om i Sverige för att synliggöra arbetsförhållande och uppmärksamma risker för skador orsakade av arbetsmiljö – ett arbete som är viktigt för att människor inte ska skadas eller slitas ut i förtid på jobbet. De inspektioner som Arbetsmiljöverket genomför fyller ett dubbelt syfte. För det första möjliggör fler inspektioner ett ökat förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna och stärker medvetenheten kring arbetsmiljöfrågorna. För det andra innebär en inspektion krav på att arbetsgivaren ska förbättra arbetsmiljön på den arbetsplats som besöks.

För att fortsätta arbetet med att stärka arbetsmiljön är det därför viktigt att förbättra förutsättningarna för förebyggande arbete och tillsynsarbete. Därför behöver Arbetsmiljöverket få de resurser som krävs för att de ska kunna utveckla sitt arbete.

 

 

Peter Persson (S)

Carina Ödebrink (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetsmiljöarbete och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.