Försök med fixerum för heroinister

Motion 2016/17:549 av Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-30
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga försöksverksamhet med fixerum för heroinister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har väldigt hög narkotikadödlighet jämfört med andra länder i Europa. Enligt EU:s narkotikabyrå European Monitoring Centre for Drugs, EMCDDA, är den fyra gånger större än det europeiska genomsnittet. (http://www.emcdda.europa.eu/countries/sweden#drd)

The drug-induced mortality rate among adults (aged 15–64) was 92.9 deaths per million in 2014, more than four times the most recent European average of 19.2 deaths per million.

Att så många, 93 döda per en miljon invånare, dör i Sverige är en tragedi. Det är samtidigt ett resultat av en narkotikapolitik som varit inriktad på en utopi om ett samhälle totalfritt från narkotika, snarare än att minimera skadorna från den narkotika som finns, och som alltjämt kommer att finnas.

I Danmark så är dödligheten betydligt lägre, 55 döda per en miljon invånare. Där har man arbetat mer med skademinimering. Det är naturligt för Sverige att lära av våra grannländer, och på det här området är det särskilt angeläget.

I Danmark har man under flera års tid haft så kallade fixerum för heroinister. Det är ställen där den som haft ett heroinmissbruk under en längre tid, och är minst 20 år, kan komma och injicera heroin två gånger om dagen. På plats finns sjuksköterskor.

Det finns inga krav på att den missbrukande ska åta sig något program för att bli kvitt missbruket. Den låga tröskeln gör att det blir naturligt för missbrukare att komma. Det är en trygg miljö, och det finns möjlighet för den missbrukande att få en kontakt med det vanliga samhället. För den som sedan vill komma ur det, finns det personal att prata med och få vidare hjälp ifrån. Ingen har hittills dött i danska fixerum på grund av överdos.

Sprutbytesprogrammet för narkomaner var länge kontroversiellt i Sverige. Det inleddes i slutet av 80-talet i Malmö och Lund. Idag är det inte längre kontroversiellt, och regeringen arbetar med ett lagförslag för att kommunerna inte ska kunna lägga in sitt veto när landstingen och regionerna vill erbjuda sprutbytesverksamhet.

På samma sätt är ”fixerum” idag en kontroversiell fråga. För att komma tillrätta med den höga dödligheten så borde dock regeringen överväga en försöksverksamhet med fixerum i Sverige. Detta skulle då kunna utvärderas.

Det är långsökt att tänka att fixerum för heroinister skulle göra att fler skulle prova drogen, liksom det inte varit fler som prövat för att det funnits tillgång till rena sprutor.

Mot bakgrund av detta föreslår jag att riksdagen ska ge regeringen tillkänna som sin mening att överväga en försöksverksamhet med fixerum i Sverige.

 

 

Rasmus Ling (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga försöksverksamhet med fixerum för heroinister och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.