Försändelser till patienter inom slutenvård

Motion 2019/20:1818 av Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt besluta om lagen gällande inkommande post till patienter inom rättspsykiatrin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För två år sedan slog landets rättspsykiatriska regionkliniker larm om att det är alltför enkelt att smuggla in narkotika och farliga föremål till de intagna. Detta då det inte är tillåtet för personalen att automatiskt kontrollera de paket som skickas till patienterna utan att chefsöverläkaren först har fattat beslut om varje enskild försändelse som personal anser bör granskas.

I dagsläget har personalen inte ens rätt att känna och klämma på försändelserna utan att först ha fått ett beslut av chefsöverläkaren. Ansvariga vid flera kliniker har därför uttalat att de måste ges möjlighet att på ett enklare sätt kunna kontrollera all inkommande post. Socialstyrelsen fick redan i mars 2017 i uppdrag av regeringen att utreda frågan som också har remissbehandlats. I sin rapport har Socialstyrelsen föreslagit att vårdgivare ska ges möjlighet att besluta att alla inkommande försändelser ska få kontrolleras om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid en sjukvårdsinrättning eller avdelning för sluten rättspsykiatrisk vård. Något beslut har dock inte fattats, vilket förvånar med tanke på att det finns exempel då till och med skjutvapen har kunnat smugglas in till de intagna via olika försändelser.

Frågan är förvisso komplex på så sätt att de intagnas integritet ska respekteras. Men eftersom en stor del av de intagna har begått mycket allvarliga brott har frågan självklart också stor betydelse för att kunna garantera personalens och övriga patienters trygghet och säkerhet. Vi är många som anser att säkerhetsaspekterna måste överväga i detta fall.


Med hänvisning till ovan anser undertecknad att lagen snarast måste ändras. Det är också angeläget med tanke på säkerhetsaspekterna för patienter och personal. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt besluta om lagen gällande inkommande post till patienter inom rättspsykiatrin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.