Försändelser med biologiska prover

Motion 2021/22:2842 av Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda statens ansvar för leveranssäkerhet vid försändelser till och från s.k. bevakningsmyndigheter och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att leveranssäkerhet av biologiska prover till och från s.k. bevakningsmyndigheter bör beaktas i totalförsvarsplaneringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En myndighet som enligt uppgift har upplevt stora problem med postgången de senaste åren är beredskapsmyndigheten SVA. För att kunna upprätthålla sin funktion som bevakningsansvarig myndighet, ingående i totalförsvaret, måste de kunna förlita sig på att deras arbete med sjukdomsövervakning fungerar dygnet runt. Då hjälper det föga att de har byggt upp sin egen interna organisation för att motsvara dessa krav, om väntade försändelser sedan inte kan levereras enligt utlovade leveransvillkor och med hög kvalitet.

Enligt SVA, som även i fredstid mottar många biologiska prover för analys, blir det allt vanligare att flera av deras kunder vänder sig till utländska laboratorier. En oaccepta­bel utveckling som bottnar i de osäkra och undermåliga leveransvillkor som är alter­nativet idag. En utveckling som dessutom kringskär den goda analysfunktion som SVA har byggt upp.

Vid behandlingen av en liknande motion under riksmötet 2020/21 poängterade TU att specifika tjänster med särskilda krav på exempelvis skyndsam leverans eller be­fordran av försändelser med känsligt innehåll är tilläggstjänster som inte omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten. Men med tanke på att detta kan vara försändelser som kan vara av stor betydelse för glesbygdsföretag, bevakningsansvariga myndigheter och med tanke på att posten tidigare har kunnat hantera dessa försändelser, ställer sig vän av ordning frågan om det i klimatets namn verkligen är ett lämpligt förfarande att vi ska tvingas dubblera körningar på dessa sträckor. Men frågan måste lösas. I det har regeringen ett ansvar. Med tanke på de samhällsekonomiska konsekvenser som ovan­stående hantering kan få bör frågan dessutom behandlas i totalförsvarsplaneringen.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att statens ansvar för leveranssäkerhet vid försändelser till och från så kallade bevakningsmyndigheter med särskilt ansvar för analys av bland annat biologiska prover bör utredas samt att leveranssäkerhet av bio­logiska prover till/från så kallade bevakningsmyndigheter bör beaktas i totalförsvars­planeringen. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda statens ansvar för leveranssäkerhet vid försändelser till och från s.k. bevakningsmyndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att leveranssäkerhet av biologiska prover till och från s.k. bevakningsmyndigheter bör beaktas i totalförsvarsplaneringen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.