Till innehåll på sidan

Försäljning av personuppgifter

Motion 2002/03:K350 av Inger René och Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-10-23
Hänvisning
2002-10-30
Bordläggning
2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka den personliga integriteten.

Försäljning av personuppgifter

Storebror ser dig, eller snarare, storasyster ser dig, har fått en ny dimension genom de bolag som sorterar under Marita Ulvskogs fögderi. Det helstatliga bolaget Teracom har startat dotterbolaget Boxer för att hyra ut mottagare (boxar) till det digitala marknätet för TV. Eftersom tittarna inte vill betala vad boxarna kostar har Boxer infört stora subventioner för dem som köper eller hyr en box. För att finansiera verksamheten räknade därför Boxer med flera intäktskällor. Den mest dubiösa var försäljning av detaljerad information om hur deras kunder använde Boxers tjänster.

Boxer startade en portal, Boxer.tv. Boxer ville dels sälja reklamplats, dels registrera kunderna och deras agerande. Varje gång de besökte reklaminslagen samt vilka hemsidor tittarna besökte via portalen skulle registreras. Boxer ville alltså registrera allt det som varje tittare surfar till och tittar på via portalen. Bolaget hade tillgång till namn- och adressregister, och ville därför erbjuda hugade spekulanter följande: ”Mot betalning får ni information om vad Kalle Karlsson och Stina Svensson valt att titta på. Har de besökt en porrsida, ett politiskt parti eller läkemedelsbolagets sida om psykofarmaka eller graviditetstest?”

För att klara de legala kraven infördes vissa paragrafer i bolagens allmänna villkor. Bland Boxers allmänna villkor finns bl.a. en passus om samtycke till behandling av personuppgifter m.m.: ”Personuppgifter som anges i detta avtal, [...] och sådan information som uppkommer genom att kunden nyttjar de tjänster som omfattas av detta avtal kommer att behandlas av Boxer i ett eller flera automatiserade register. Ändamålet med behandlingen är att [...] samt överlåta såväl uppgifter som statistik och konsumentprofiler till tredje part för kommersiella bruk.”

Hade Boxer varit en teleoperatör hade verksamheten varit förbjuden via telelagen. Men lagstiftningen är inte anpassad till att även icke teleoperatörer erbjuder Internettjänster.

Man skall inte behöva upptäcka att Ulvskogs bolag försöker sälja uppgifter om vad man som privatperson gör på en Internetportal. Integriteten behöver stärkas. Det kan ske på flera sätt, antingen genom att dagens förbud för teleoperatörer utvidgas eller genom att starkare krav på information till kunden införs. Formerna för ett starkare skydd för den personliga integriteten behöver därför snabbt utredas.

Stockholm den 13 november 2002

Inger René (m)

Catharina Elmsäter-Svärd (m)


Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka den personliga integriteten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.