Försäljning av öl och vin i landsbygdsbutiker

Motion 2017/18:1518 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta försäljning av öl och vin i landsbygdsbutiker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De som bor och verkar i Sveriges storstäder har en mycket god samhällsservice med en välutbyggd kollektivtrafik i form av bland annat tunnelbana och bussar. Det finns dygnet-runt-öppna apotek och närhet till det mesta.

Det är en dramatisk skillnad jämfört med dem som bor utanför storstäderna, där man är beroende av att ha närhet till livsmedelsbutiker och närservice. Dock är det mycket låg lönsamhet för dessa butiker som kämpar för att hålla sig kvar och för möjligheten att kunna ha flexibla öppettider, även på landsbygden. Det är vi konsumenter som ytterst bestämmer vilka butiker som överlever konkurrensen, vilket är bra i en marknadsekonomi.

Det vi politiker dock kan, och bör, göra är att underlätta för företag, och därmed människor, att finnas och verka i hela Sverige. En konkret åtgärd som skulle underlätta livet utanför storstäderna är att möjliggöra för butiker att sälja ett bredare sortiment av varor, däribland öl och vin. Det skulle ge ett större kundunderlag eftersom lokalbefolkningen inte skulle behöva resa flera mil för att inhandla öl och vin utan köpa dessa varor i samband inköp av övriga varor till hushållet. Detta skulle skapa nya möjligheter till intäkter till mindre butiker samt ge möjlighet för människor boende utanför storstäderna att enkelt och smidigt kunna köpa enklare sortiment av öl och vin liksom storstadsbor.

Det skulle leda till en stor förändring i Sverige men samtidigt ligga väl i linje med vad andra länder redan tillåter. I ett första steg skulle man kunna genomföra en testförsäljning i ett antal regioner och butiker i Sverige. Därefter skulle man kunna utvärdera försäljningen följt av att, om försöket utfaller positivt, införa ett system med licensbutiker på Sveriges landsorter. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta försäljning av öl och vin i landsbygdsbutiker och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.