Till innehåll på sidan

Förråd av monteringsfärdiga hus

Motion 2016/17:1161 av Suzanne Svensson och Magnus Manhammar (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörd myndighet får i uppdrag att se över möjligheten att under ett antal år bygga depåer av hus i platta paket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under år 2015 har vi i Sverige fått lära oss att en svår tröskel i flyktingmottagningen är bristen på bostäder och inkvarteringslokaler. Många människor har också tvingats stanna alltför länge i flyktingförläggning på grund av bostadsbristen.

Tyvärr finns det anledning att tro att det i framtiden kommer än fler flyktingar att söka sig till nya länder, däribland Sverige, inte minst som en följd av klimatrelaterade katastrofer. Då kommer i än större utsträckning ofrivilliga flyktingar att inom endast några få dagar tvingas lämna sina hem och sitt land.

I många fall kommer de inte att kunna återvända till hemlandet då återuppbyggnad efter s.k. naturkatastrofer i många fall är ogörligt, i andra fall tar mycket lång tid. Ett exempel på det är New Orleans som 2005 drabbades av orkanen Katrina och åtföljande översvämning och som trots USA:s förhållandevis goda ekonomi ännu inte är återuppbyggd till mer än ca 50 % och ca 100 000 invånare har inte kunnat återvända hem efter evakueringen.

I Sverige finns det företag som har konstruerat en ny sorts bostadshus. Dessa har Ikeastuk såtillvida att de packas och skickas i platta paket, kan monteras på bara någon/några dagar även av människor utan snickarutbildning och som efter användandet återigen kan packas ihop.

Hus som alltså kan läggas i malpåse och tas fram igen när så behövs. Detta skulle kunna jämföras med de matförråd och ”katastrofsjukhus” som ligger färdigförpackade och flygs till katastrofplatser inom några få dagar.

 

Suzanne Svensson (S)

Magnus Manhammar (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att berörd myndighet får i uppdrag att se över möjligheten att under ett antal år bygga depåer av hus i platta paket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Försvarsutskottet
  Betänkande 2016/17:FöU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.