Till innehåll på sidan

Förlängt och utökat solcellsbidrag

Motion 2012/13:N249 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-03
Numrering
2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att förlänga och utöka solcellsbidraget.

Motivering

2009 infördes ett särskilt statligt stöd för att främja installation av solceller. Stödet riktar sig till alla aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner. Stödet syftar till att bidra till omställningen av energisystemet, men också till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Avsikten är att öka användningen av solcellssystem samt antalet aktörer som hanterar dessa system. Avsikten är dessutom att sänka systemkostnaderna.

Det är respektive länsstyrelse som hanterar ansökningarna av stödet.

Länsstyrelse efter länsstyrelse redovisar nu att stödet inte på långa vägar räcker till för att möta de ansökningar som kommer in. För att möta den kraftiga efterfrågan bör stödet förlängas alternativt permanentas, samt öka i omfattning.

Stockholm den 2 oktober 2012

Clas-Göran Carlsson (S)

Tomas Eneroth (S)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att förlänga och utöka solcellsbidraget.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.