Förhindrande av fusk inom assistansersättningar

Motion 2023/24:2204 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-05
Granskad
2023-10-05
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sätta upp riktlinjer för systematiska kontroller av assistansersättningar i syfte att förhindra fusk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ekobrott hotar grunden för vår välfärd. Det svenska systemet bygger på ärlighet och att man bidrar till systemet i den utsträckning man kan, och vid de tillfällen man behöver stöttning och hjälp så ska skyddsnätet finnas där. Kombinationen av trygghet, skyldig­heter och rättigheter har tjänat oss väl. När det nu uppdagas att den svenska modellen utsätts för systematiserat fusk blir det en attack på det svenska systemet. Vi kan läsa att åklagare Björn Rosenlöf, med tretton års erfarenhet av kampen mot organiserad ekonomisk brottslighet, uttalar att hälften av alla assistansutbetalningar kan vara rent fusk. Kriminella dränerar våra välfärdssystem. Hög tid att granska systemet och komma till bukt med de kriminella handlingarna.

Det har under senare år gjorts försök att förändra assistansen vilket istället försvårat för familjer i behov av stöd. Helt fel väg att gå. Istället krävs granskning av professio­nella utredare, samarbete mellan myndigheter och ett digitalt system som har inbyggd kontrollfunktion – allt för att komma till bukt med attraktiviteten. Att risken är liten att man blir upptäckt med ett fusk kostar skattebetalarna enorma summor varje år. En stulen skattekrona till kriminella tas från möjliga satsningar på skola och omsorg. Varje kriminell handling ska jagas och lagföras samtidigt som våra system inte får vara blå­ögda för möjligheten till fusk och därmed bör arbeta förebyggande för att hindra lukrativiteten i att komma in på en brottslig bana.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

  • 1.
    Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att sätta upp riktlinjer för systematiska kontroller av assistansersättningar i syfte att förhindra fusk och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Socialutskottet
    Betänkande 2023/24:SoU13

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.