Förenkla försäljningen av viltkött

Motion 2017/18:1437 av Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenkling av försäljningen av viltkött och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är viltkött en outnyttjad tillgång. För att det ska få säljas till kunder krävs att köttet hanterats av godkända vilthanteringsanläggningar och det lönar sig inte för jägarna att gå igenom all administration och arbete som krävs för att kunna sälja sitt överskott till vanliga kunder. Pappersarbetet och resan till de godkända vilthanteringsanläggningarna kostar i många fall mer än vad de får tillbaka på att sälja köttet.

Dessutom så måste vildsvinskött kontrolleras så att det inte innehåller trikiner. Trikintester är nödvändiga för att garantera att köttet är riskfritt för konsumenten, men det bör gå att utföra det på ett effektivare vis. Hanteringen av köttet blir både kostsam och besvärlig, vilket kraftigt minskar incitamentet för jägaren att sälja det. Det här resulterar i att mycket viltkött aldrig når ut utanför jägarkretsen. Idag kommer endast runt 15 procent av vildsvinsköttet ut i handeln. För att öka tillgången på viltkött i handeln och bättre ta vara på den resurs som viltet innebär bör vi förenkla processen för att sälja viltkött direkt till konsumenterna.

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenkling av försäljningen av viltkött och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.