Förenkla för enskilda väghållare

Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Lantmäteriets ansvarsområde i syfte att underlätta för de enskilda väghållarna att själva enklare kunna ändra andelstalen på ett rättssäkert sätt, liknande Finlands modell, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har ca 45 000 mil enskild väg i Sverige, där andelsägarna jobbar med små ekonomiska förutsättningar och lägger ner mycket ideellt arbete för att sköta vägarna. Vägarna förvaltas av markägare, föreningar och samfälligheter. Riksförbundet för enskilda vägar hjälper också till och stöttar dessa väghållare.

Vi behöver se över hur vi kan ändra regelverket så att vi får en mer kostnadseffektiv hantering av andelstalsändringarna utan att äventyra rättssäkerheten för varje enskild ägare. Finland har prövat ett sådant system med stor framgång och med sänkta kostnader. Även Sverige behöver se över hur detta kan underlättas. Det skulle även minska belastningen på lantmäteriets verksamhet vilket skull vara en kostnadsbesparing även för samhället.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Lantmäteriets ansvarsområde i syfte att underlätta för de enskilda väghållarna att själva enklare kunna ändra andelstalen på ett rättssäkert sätt, liknande Finlands modell, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU13
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.