Förebyggande folkhälsoansvar

Motion 2020/21:1880 av Joakim Järrebring (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att ge regionerna ett förebyggande folkhälsoansvar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 1990-talet har framförallt borgerliga landstingsledningar genomfört valfrihets­reformer med omfattande vårdval. Det har givetvis funnits en efterfrågan på att själv få välja vårdgivare men i dag kan vi se att resultatet inte alltid blivit det önskade. Vård­valet har inneburit att den tidigare sammanhållna barnhälsovården inte längre fungerar. Det har blivit för mycket stuprörstänk. Fokus ligger i hög grad på att ge enkel vård vid åkommor som många söker för. Det viktiga förebyggande vårdarbetet har många gånger satts på undantag.

Ingen aktör har i dag övergripande ansvar för att följa folkhälsan och samordna förebyggande insatser. Många aktörer är inne, men de är det på sitt område. Många skulle få en bättre hjälp om det fanns en aktör som fick det samordnade ansvaret för folkhälsan, såväl förebyggande som behovsstyrd vård.

Det naturliga vore att regionerna fick ett förebyggande folkhälsoansvar, med ett särskilt ansvar för riktade insatser mot hushåll med förhöjda risker. Hur de sedan väljer att organisera detta är upp till dem, men ansvaret måste vara tydligt utpekat från den nationella nivån.

 

 

Joakim Järrebring (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för att ge regionerna ett förebyggande folkhälsoansvar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.