Förebyggande arbete mot klamydia, hiv och STI

Motion 2008/09:So309 av Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-10-02
Numrering
2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av snabba och omfattande insatser för att informera om klamydia, hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Motivering

Det utåtriktade arbetet med att informera om sexuellt överförbara sjukdomar, såsom klamydia, hiv och STI, behöver bli mer fokuserat. Det finns idag ett splittrat ansvarstagande, vilket gör att upplysningen också blir splittrad. Det blir därmed också svårare att identifiera och nå de målgrupper som omfattas.

Eftersom bland annat klamydia ökat mycket måste samhället, med staten som huvudansvarig, informera dagens, och morgondagens ungdomar. Det är oerhört angeläget att det sker snabbt, nya generationer gör sin sexualdebut i allt lägre åldrar.

En nationell strategi mot hiv, aids och andra smittsamma sjukdomar beslutades av den socialdemokratiska regeringen våren 2006. Men det har ännu inte lett till att information och upplysning nått de grupper som är berörda. Det är djupt otillfredsställande att det tar så lång tid att administrera.

Regeringen har avlämnat folkhälsopropositionen som också har behandlats i riksdagen. Men den blev en stor besvikelse såväl till innehållet som på grund av uteblivna budgetsatsningar. Därför finns det idag inte tillräckligt med resurser avsatta för detta nödvändiga, och långsiktiga, arbete. Ju mer ekonomiska medel som satsas idag, desto mer effekt får det i framtiden, förhoppningsvis i form av minskad ökning av sexuellt överförbara sjukdomar.

Stockholm den 30 september 2008

Carina Hägg (s)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av snabba och omfattande insatser för att informera om klamydia, hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.