Till innehåll på sidan

Förebyggande arbete för att stötta kvinnor vid oönskade graviditeter

Motion 2020/21:2615 av Julia Kronlid (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det förebyggande arbetet för att stötta kvinnor vid oönskade graviditeter och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behov av och efterfrågan på förebyggande insatser i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att ställas inför faktum med en oplanerad och/eller oönskad graviditet kan sätta kvinnor i en svår situation. Därför behöver det förebyggande arbetet för att minska antalet oönskade graviditeter stärkas. Information och tillgång till preventivmedel är oavsett ekonomisk situation grundläggande. När en oönskad eller oplanerad graviditet ändå är ett faktum kan det tas emot olika beroende på omständigheter. Ibland är graviditeten är välkommen hos kvinnan, men inte hos partnern, och ibland tvärtom. För en del kvinnor kan en abort upplevas som en relativt okomplicerad åtgärd och för andra kan det upp­levas som ett mycket svårt beslut.

Att möjligheten till abort som en sista utväg finns är viktigt, men det kan också inne­bära stor påfrestning både fysiskt och psykiskt, beroende på många faktorer. Varje år sker det mellan 35 000 och 40 000 aborter i Sverige och vi kan inte se några övertygande tendenser till att detta antal kommer att sjunka. Jämfört med våra nordiska grannländer har Sverige i särklass de högsta aborttalen varje år.

Alltför ofta tenderar man i den svenska abortdebatten att enbart belysa den ena sidan av myntet och inte se till den utsatta situation många kvinnor kan befinna sig i. Att många av olika omständigheter känner sig pressade att genomgå en abort och efteråt mår dåligt framkommer sällan.

I de fall en kvinna upplever sin oönskade graviditet, och ett beslut om en eventuell abort, som svår behöver stödjande insatser och samtal bli bättre än vad de är idag. I samtalet med en kvinna är det viktigt att det ges information om alla tänkbara möjliga stödinsatser. En förutsättning för detta är att det utreds vilka ytterligare stödinsatser som kan vara efterfrågade i denna svåra situation. Det kan exempelvis handla om att unga kvinnor är oroliga för konsekvenser från släktingar och familj om de berättar att de är gravida och att de då kanske framförallt behöver skyddat boende. Det kan också handla om ekonomiska stödinsatser eller vad det finns stöd för att klara av rollen som ung mamma.

För att kunna ge bästa tänkbara stöd till kvinnor som står inför en oplanerad och/eller oönskad graviditet skulle en utredning behöva göras kring vilket stöd som efterfrågas. Viktiga frågeställningar i en sådan utredning kan vara följande:

 • Behövs ytterligare psykosocialt stöd?
 • Förekommer det påtryckningar att göra abort från partner, familjemedlemmar eller andra inblandade?
 • Förekommer det påtryckningar att göra abort vid upptäckt fosterskada?
 • Blir kvinnor och i så fall i vilken uträckning utsatta för hedersrelaterat våld eller hot om hedersrelaterat våld vid en oplanerad och/eller oönskad graviditet och vilka stödinsatser skulle i så fall behövas?
 • På vilket sätt kan ekonomiskt stöd vara till hjälp?
 • På vilket sätt föreligger det sämre förutsättningar till studier och arbetsliv för kvinnor som får barn och påverkar detta kvinnors beslut?
 • På vilket sätt kan oönskade graviditeter förebyggas?

En sådan typ av utredning måste givetvis bygga på frivillighet och garantera full konfi­dentialitet för de deltagande. Den viktiga målsättningen i detta arbete behöver vara att alla kvinnor ska få det stöd som behövs och att ingen kvinna ska behöva uppleva en press och tvång på grund av yttre omständigheter och påverkan från andra att genom­föra en abort.

 

 

Julia Kronlid (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka det förebyggande arbetet för att stötta kvinnor vid oönskade graviditeter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda behov av och efterfrågan på förebyggande insatser i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.