Förbud mot tiggeri

Motion 2011/12:Sf344 av Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda tiggeri, eller verksamhet som till sin art kan anses vara tiggeri eller närliggande, för utländska medborgare.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de utlänningar som ertappas med tiggeri, lösdriveri eller närliggande omedelbart ska avvisas från landet med livstids förbud att återvända.

Motivering

Ett allt vanligare, men också otrevligt, inslag i gatubilden i Sverige, är de utländska tiggare som man ser besvära förbipasserande. En majoritet av dessa kommer från de nyare EU-länderna som Rumänien och Bulgarien, enligt Aftonbladet (2010-05-21). Ingemo Melin-Olsson, polisintendent sade följande:

Det här är en relativt lönsam verksamhet. Annars skulle de här personerna inte komma tillbaka.

Tiggeriet är ett fenomen som inte bara ökar i Sverige utan även i andra delar av Europa. I slutet av förra året rapporterades att en arbetsgrupp vid inrikesministeriet i Finland vill att tiggeri förbjuds i landet. Även Norge överväger att förbjuda tiggeri men specifikt för utländska tiggare. År 2010 sade Norges justitieminister Knut Storberget att han vill ha bort de utländska tiggarna från de norska städerna, om nödvändigt genom att införa ett generellt förbud mot tiggeri.

Det är inte förbjudet att tigga på gatan i Sverige men polisen använder sig av en paragraf i utlänningslagen som förbjuder dagdriveri för att avvisa personer som kommer hit och tigger. Den bestämmelse som polisen hänvisade till återfinns i 8 kap. 2 § utlänningslagen som tillåter avvisning av utlänningar om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige inte kommer att försörja sig på ett ärligt sätt.

Det är positivt att polisen hittills har använt sig av denna lag för att avvisa dessa personer, men JO inkom den 28 juni 2011 med kritik mot polisen för att de avvisat 26 rumäner med motiveringen att de ägnat sig åt just tiggeri och dagdriveri. JO menade att bestämmelsen inte kan tolkas så som polismyndigheten gjort och att den inte ska tillämpas då varken tiggeri eller dagdriveri är otillåtet enligt svensk lag.

Jag anser att tiggeri inte är något som samhället bör ha något intresse av att ha kvar eller tillåta. Dels förstör det gatubilden och besvärar hederliga medborgare, dels handlar det alltså allt som oftast om yrkestiggare som reser runt i Sverige och Europa och har detta som sin huvudsakliga försörjning. Det finns ingen som helst anledning att acceptera denna verksamhet och därmed vill jag införa ett uttryckligt förbud för utlänningar att bedriva tiggeri eller verksamhet som till sin art kan anses vara tiggeri, t.ex. lösdriveri.

Det bör göras en åtskillnad mellan den sortens tiggeri som har beskrivits ovan, den som ökat på senare tid och utgörs av hitresta utlänningar, yrkestiggare och dylikt, jämfört med det tiggeri som eventuellt utförs då och då av svenskar som t.ex. har alkoholproblem eller dylikt. Jag anser att samhället ska ta hand om sina egna medborgare som inte kan anses vara yrkestiggare. Däremot bör vi vara mycket tydliga med att övriga tiggare omedelbart ska avvisas från landet med livstids förbud att återvända.

Stockholm den 4 oktober 2011

Kent Ekeroth (SD)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda tiggeri, eller verksamhet som till sin art kan anses vara tiggeri eller närliggande, för utländska medborgare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de utlänningar som ertappas med tiggeri, lösdriveri eller närliggande omedelbart ska avvisas från landet med livstids förbud att återvända.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.