Till innehåll på sidan

Förbud mot att använda statliga medel för att bedriva lobbying gentemot svenska beslutsfattare

Motion 2017/18:3259 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett förbud mot att använda statliga medel för att bedriva lobbning gentemot svenska beslutsfattare kan se ut, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige betalar årligen ut stora summor pengar i bidrag till diverse olika organisationer och föreningar, både i Sverige i direkt stöd och utomlands genom biståndet. Mycket av den verksamhet som därigenom bedrivs i allt från trossamfund till idrottsföreningar hade tvingats kraftigt omprioritera sin verksamhet om detta stöd skulle utebli. Likväl är det viktigt att ständigt se över vilka som tar del av stödet, och hur stödet används, för att garantera att skattebetalarnas pengar hanteras på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

Staten skapar också uppdrag genom vissa medel man delar ut, exempelvis för att bedriva upplysnings- och informationskampanjer gentemot allmänheten på vissa områden. Det är i det stora hela helt i sin ordning, och ska om det bedöms vara ett effektivt sätt för staten att förmedla information på vara fullt möjligt.

Delar av de pengar som det offentliga betalar ut till föreningar och organisationer används dock även till att genom lobbying och påtryckningskampanjer försöka påverka riksdagen och andra relevanta offentliga beslutsfattare. Detta skapar en osund ruljangs på skattepengar där anslag betalas ut från staten till en aktör och som sedan används för att påverka samma stat att fortsätta stödja den egna verksamheten ekonomiskt.

Staten bör därför sätta upp regler i samband med när stöd betalas ut, likt man gör i Storbritannien, som förbjuder offentliga medel till att användas för lobbying mot offentliga beslutsfattare. Detta för att säkerställa ansvarsfull hantering av skattebetalarnas pengar, och undvika situationer av ömsesidigt beroende mellan lobbande organisationer och politiker.

Hur ideella föreningar, företag och organisationer använder sina privata medel och på annat håll än från det offentliga insamlade medel, ska självfallet inte begränsas av staten, utan ska även fortsatt få spenderas så som medlemmar, ägare och aktiva finner lämpligt.

 

 

Erik Bengtzboe (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur ett förbud mot att använda statliga medel för att bedriva lobbning gentemot svenska beslutsfattare kan se ut, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.