Förbjud hets till suicid

Motion 2019/20:2896 av Yasmine Eriksson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera hets till suicid och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera att instruera eller på andra sätt hjälpa någon till suicid och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år försöker ca 15 000 personer ta sitt liv i Sverige. Var tionde av dem lyckas. De 1 500 personerna kan jämföras med de drygt 250 personer som förlorar livet i trafiken varje år.

Suicid är förödande inte bara för individen själv utan även för dennes familj och anhöriga. Även om det enligt vissa anses vara tabubelagt att prata om suicid innebär det inte att samhället skall stå tyst och inte göra mer. Det behövs medel att stoppa dem som uppmuntrar andra till suicid. Idag hetsas människor över internet, via telefon, via sms och i verkliga livet till att ta sina liv, och detta utan rättsliga påföljder.

År 2008 beslutade riksdagen om ett niopunktsprogram för suicidprevention. Något som saknas där är åtgärder mot just självmordshets, när någon eller några hetsar andra att begå suicid. I dag är detta lagligt i Sverige, men det finns flera länder som ligger i framkant och har kriminaliserat detta. Sverige borde anamma detta och kriminalisera att hetsa, instruera eller på andra sätt hjälpa en annan individ till suicid.

 

 

Yasmine Eriksson (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera hets till suicid och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera att instruera eller på andra sätt hjälpa någon till suicid och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2019/20:JuU26
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.