Till innehåll på sidan

Förbättrade villkor för cirkulär ekonomi och återbruk

Motion 2022/23:716 av Lina Nordquist (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur villkoren kan bli mer förmånliga för företag med återbruk som affärsidé och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Klimatet kan värnas genom att återvinningen ökar. Därmed behöver återvinning och återbruk underlättas. Ett steg i detta är att göra det lättare för företag att starta och verka som har återvinning och återbruk som sin affärsidé. Många företag minskar vår klimatpåverkan genom återvinning av allt ifrån kläder, hushållsföremål och kasserade matvaror till byggmaterial, förpackningar och rena råvaror.

Villkoren behöver bli mer förmånliga för företag med återbruk som affärsidé. En del i detta kan vara att testa och utvärdera cirkulära affärsmodeller. Det behövs också en översyn av nuvarande regelverk och styrmedel. En annan väg framåt kan vara att ställa krav på och ge kunskap till kommuner och regioner för att underlätta återbruk av återlämnade hjälpmedel, begagnad utrustning, kontorsinredning och annat, både i egen verksamhet och inom ramen för upphandlingar. Ytterligare en pusselbit är att öka efterfrågan och premiera återvinning, exempelvis genom fördelaktig eller slopad moms på vissa begagnade varor som annars inte cirkuleras. Dessutom bör det övervägas att infoga cirkulärt tänkande i en moderniserad bygglagstiftning.

Samtliga delar ovan kan bli en del i en nationell strategi för cirkulär ekonomi, motsvarande strategierna i Holland och Finland. Jag yrkar därför att riksdagen ställer sig bakom att det bör ses över hur villkoren kan bli mer förmånliga för företag med åter­bruk som affärsidé.

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur villkoren kan bli mer förmånliga för företag med återbruk som affärsidé och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.