Föräldrar med funktionsnedsättning

Motion 2015/16:507 av Shadiye Heydari (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-10-01
Granskad
2015-10-01
Hänvisad
2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn som har föräldrar med funktionsvariationer, som är i behov av bistånd, bidrag, insatser och stöd för att kunna utföra omvårdnad och sitt tydligt lagstadgade föräldraansvar, ska ha samma rätt som alla andra barn och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föräldrar med funktionsvariationer, som är i behov av bistånd, bidrag, insatser och stöd för att kunna utföra omvårdnad och sitt tydligt lagstadgade föräldraansvar, ska ha samma rätt, skyldighet och möjlighet som andra föräldrar har och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skriva in barns rätt till omvårdnad av föräldrar med funktionsvariationer i de lagar som styr dessa bistånd, bidrag, insatser och stöd hos socialtjänsten och Försäkringskassan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett barn har rätt till sina föräldrar även om det finns funktionsvariationer hos en eller båda föräldrarna. Enligt föräldrabalken har barnet rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran och enligt samma lag så är det barnets vårdnadshavare som har det ansvaret tills barnet är 12 år. Rätten till att få hjälp med att ta det ansvaret för föräldrar med funktionsvariationer är näst intill obefintligt. Barnperspektivet tas upp i alla myndigheter som något självklart och viktigt men när det kommer till beslut om insatser och stöd till föräldrar med funktionsvariationer verkar det vara som bortblåst. En helhetssyn på familjen och barnens rätt till sina föräldrar måste verkligen tas i beaktande vid bedömningen av insatser och stöd från socialtjänst och försäkringskassa till föräldrar med funktionsvariationer.

Försäkringskassan och socialtjänsten är mycket snabba med att hänvisa till föräldraansvaret när det gäller att bevilja insatser eller stöd till föräldrar med ett barn som har funktionsvariationer. Däremot är myndigheterna inte alls lika benägna att se att föräldrar med funktionsvariationer har rätt att utöva sitt föräldraansvar eller se till barnets rätt till sina föräldrar. I de flesta fall anses föräldrar med funktionsvariation inte behöva personlig assistans för att kunna ta hand om sina barn när de är över 4 år.

Varken lagstiftning, förarbeten eller rättspraxis ger stöd åt att föräldrar med funktionsvariationer ska ges möjlighet att få utöva sitt föräldraansvar.

Hur ska en förälder med funktionsvariation som behöver stöd av en annan person för att kunna tillgodose hela eller delar av omvårdnaden av sitt barn göra? Jag anser att ett barn som har en förälder/föräldrar med funktionsvariation har rätt till sin förälders omvårdnad. Jag anser att föräldrar med funktionsvariationer också har rätt att ges möjlighet att vara föräldrar. Så är inte fallet idag och detta måste ses över. Föräldrar med funktionsvariationer och deras barn har blivit bortglömda av lagstiftningen.

Barnens rätt till omvårdnad av föräldrar med funktionsvariationer bör skrivas in i LSS (lag om stöd och service för vissa funktionsnedsatta), SoL (socialtjänstlagen), LASS (lag om rätt till personlig assistent) samt andra lagar som styr rätten till stöd för personer med funktionsvariationer på Försäkringskassan. Det måste bli tydligt att föräldrar med funktionsvariationer ska ha rätt till bistånd, bidrag, insatser och stöd för att kunna ge sitt barn den omvårdnad barnet behöver.

 

Shadiye Heydari (S)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att barn som har föräldrar med funktionsvariationer, som är i behov av bistånd, bidrag, insatser och stöd för att kunna utföra omvårdnad och sitt tydligt lagstadgade föräldraansvar, ska ha samma rätt som alla andra barn och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föräldrar med funktionsvariationer, som är i behov av bistånd, bidrag, insatser och stöd för att kunna utföra omvårdnad och sitt tydligt lagstadgade föräldraansvar, ska ha samma rätt, skyldighet och möjlighet som andra föräldrar har och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att skriva in barns rätt till omvårdnad av föräldrar med funktionsvariationer i de lagar som styr dessa bistånd, bidrag, insatser och stöd hos socialtjänsten och Försäkringskassan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.