Till innehåll på sidan

Folkhälsomyndighetens arbete med sambandet mellan kulturella aktiviteter och folkhälsa

Motion 2013/14:So451 av Anne Marie Brodén (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-03
Numrering
2013-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att arbeta med frågor som rör folkhälsa och kultur.

Motivering

Evidensbaserade forskningsrapporter om anknytningen mellan folkhälsa och kultur visar uppenbara resultat. Vår hälsa påverkas positivt av kultur. Många människor upplever stress i dagens arbetsliv och på hemmaplan. Därför kan många uppleva psykisk ohälsa. Betydelsen av kultur både för den allmänna folkhälsan och i vården blir alltmer uppmärksammat inom den medicinska vetenskapen. Till exempel kan konsten inbjuda till samtal eller verka lugnande i en stressande miljö.

Kulturens betydelse för folkhälsa och tillväxt underskattas fortfarande i vårt land. För vissa människor kan möten kring kultur som de tycker om, vara avgörande för att stärka deras självförtroende och samtidigt öka folkhälsan i stort. Erfarenheter från Kultur på recept visar att motivationen höjs för alla som är med och att man går från att vara en passiv patient till en mer aktiv medborgare även om man fortsatt är patient till viss del.

I slutet av 2013 läggs Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet ned. I stället kommer Folkhälsomyndigheten att börja gälla fr.o.m. den 1 januari 2014. Genom förändringen förbättras förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Genom skapandet av denna nya myndighet är det också ett bra tillfälle för myndigheten att börja se över möjligheterna att utforska om hur kulturella aktiviteter kan påverka folkhälsan och vad de samhällsekonomiska vinsterna skulle kunna ge.

Vi vet redan från forskning vad kulturellt engagemang gör för vår psykiska och fysiska hälsa. Frågan är om vi har tillräcklig kunskap om vad det betyder folkhälsoekonomiskt på att engagera människor i kultur. Man bör även uppmärksamma att kultur kan användas som en del i en rehabiliteringskedja. Att kulturen har ett egenvärde är oerhört viktigt men vi bör även lära mer om hur den kan vara sjukdomsförebyggande.

Jag anser att regeringen bör lyfta upp den kunskap som finns i dag inom området kultur och hälsa genom att se över möjligheten att ge ett tydligt uppdrag till Folkhälsomyndigheten att arbeta med frågor som rör kultur och folkhälsa. Ett sådant uppdrag har Kulturrådet i sitt myndighetsuppdrag men det saknas ett liknande uppdrag inom området folkhälsa.

Stockholm den 17 september 2013

Anne Marie Brodén (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att arbeta med frågor som rör folkhälsa och kultur.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.