Familjerådgivning

Motion 2009/10:Ub449 av Jan Erik Ågren (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-05
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad tilldelning av forskningsresurser som främjar kunskapen om framgångsrik familjerådgivning.

Motivering

Äktenskapet i Sverige anses av många ha genomgått en renässans. 70-talets radikalism har ersatts av bröllopsmagasin och vidunderliga bröllop med många gäster. Det innebär inte att skilsmässor är ett utrotat fenomen. Däremot har SCB konstaterat att skilsmässor, andelen föräldrar som skiljer sig, sedan 70-talet stått på samma nivå men nu börjat sjunka. Kanske är det nya generationers upplevelser av skilsmässor som verkar i preventivt syfte, man vill inte uppleva sina föräldrars trauma om det kan undvikas i den egna relationen. En rapport från brittiska National Child Development Study (2008) fastslår att skilsmässor har efterverkningar som ekar genom barnåren in i vuxenlivet.

Sedan 1995 är kommunerna i Sverige skyldiga att tillhandahålla familjerådgivning. Rådgivningen tillhandahålls vanligtvis av socionomer, präster, diakoner eller psykologer. Inga journaler förs och besökare kan vara anonyma. Vi vet inte så mycket om hur familjerådgivningen verkar för att motverka skilsmässor. Ann-Marie Lundblad på Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg har emellertid i sin avhandling Kärlek och hälsa – Parbehandling i ett folkhälsoperspektiv, där 300 par undersöktes, kunnat visa på förbättrade resultat i samband med familjeterapi. 2005, då undersökningen gjordes, var det den första i sitt slag. I uppföljande forskning som samma forskare genomfört i samarbete med Familjerådgivarna kunde även där påvisas goda resultat till följd av familjerådgivningen.

För kommuner runt om i Sverige är det betryggande att de medel som satsats på familjerådgivning kan påvisas ge resultat. Det är naturligt att denna forskning även fortsättningsvis får ackompanjera familjerådgivningen för att påvisa resultat och definiera vilka metoder som är framgångsrika. Det vore därför angeläget att regeringen tar hänsyn till detta när statligt forskningsstöd och resurser fördelas.

Stockholm den 1 oktober 2009

Jan Erik Ågren ()

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad tilldelning av forskningsresurser som främjar kunskapen om framgångsrik familjerådgivning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.