Familjeklassning av nätdroger

Motion 2017/18:2541 av Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa s.k. familjeklassning av narkotiska preparat och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nätdroger sprider sig lavinartat. Det är ofta livsfarliga droger som helt lagligt kan beställas via olika hemsidor och skickas med posten till kunden. 

Denna droghandel kan ske som en följd av att de nya substanser som saluförs ännu inte hunnit narkotikaklassas i samma takt som de dyker upp på nätet. När narkotika­klassningen väl sker har producenterna redan tagit fram nya varianter av befintligt preparat så att det ses som ett nytt och ännu ej narkotikaklassa preparat. Polis och tull gör vad de kan för att stoppa handeln men de tvingas hela tiden ligga steget efter.

Kristdemokraterna har sedan länge varit pådrivande för att vi i Sverige ska införa s.k. familjeklassning av narkotiska preparat, eller som det heter generisk klassificering av psykoaktiva substanser. Det verkar vara den enda kända vägen till att kunna ligga steget före i kampen mot de nya nätdroger som ständigt kommer ut på den svenska marknaden. Storbritannien har infört en sådan lagstiftning, vilket vi i Sverige också borde ha gjort för flera år sedan.

I april 2015 uppmanade en riksdagsmajoritet regeringen att agera skyndsamt för att införa familjeklassning och i februari 2017 kom en utredning som med motiveringen att familjeklassningen skulle kunna skapa svårigheter och leda till oförutsägbara effekter avrådde från att införa denna lagstiftning. Därmed lade inte regeringen fram något lagförslag om familjeklassning.

Det innebär att det fortfarande inte finns några möjligheter att snabbt stoppa närbesläktade narkotiska substanser som helt lagligt sprider sig lavinartat på nätet. Detta är en omfattande handel som allvarligt hotar inte minst unga människors liv, hälsa och uppväxtvillkor.

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa s.k. familjeklassning av narkotiska preparat och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.