Till innehåll på sidan

Export och försäljning av snus

Motion 2016/17:308 av Jesper Skalberg Karlsson och Erik Bengtzboe (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-29
Granskad
2016-09-30
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att avskaffa Europeiska unionens totalförbud mot export av svenskt snus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Europeiska unionens förhållningssätt till det svenska snuset är en följetong som varit oregelbundet återkommande sedan medlemskapsförhandlingarna år 1994. Dessförinnan hade den dåvarande socialdemokratiska partiledaren Ingvar Carlsson varnat för att förhandlingar med EG kunde leda till utmaningar om snuset i framtiden, vilket var en helt korrekt prognos.

Idag brukar över 100 miljoner européer dagligen olika typer av rök-, oral- och muntobak som handlas fritt över gränserna. Det svenska snuset är den enda produkten som är totalförbjuden, vilket är den hårdaste av alla tillgängliga handelsregleringar, detta i strid med principerna om proportionalitet och värnandet om folkhälsan.

Samtidigt är det så att svenska män har den lägsta dödligheten per capita inom Europeiska unionen vad gäller tobaksrelaterade sjukdomar. Vad gäller det generella tobaksbruket sticker Sverige inte ut nämnvärt mot övriga EU, varför snuset är en nära tillgänglig förklaring till situationen.

Detta har bland annat uppmärksammats av Världshälsoorganisationen (WHO) som i sin rapport ”The Scientific Basis of Tobacco Products” från 2008 skriver detta:

”Among the smokeless tobacco products on the market, products with low levels of nitrosamines, such as Swedish snus, are considerably less hazardous than cigarettes, while the risks associated with some products used in Africa and Asia approach those of smoking.”

Att Europeiska unionen undanhåller denna mindre farliga tobaksprodukt från övriga medlemsländer är verklighetsfrånvänt, delvis eftersom det förvägrar människor att själva välja vilka produkter de brukar, men också för att det ofrånkomligen leder till fler tobaksrelaterade sjukdomar när konsumenter utlämnas till sämre alternativ med skadliga bieffekter.

Principiellt finns det goda anledningar för riksdagen att återkommande påminna regeringen och kommissionen om att Sverige inte accepterar skälen som anges för totalförbudet. Fri handel med mer hälsovådliga produkter tillintetgör samtliga argument om stärkt folkhälsa. Att snuset används vid till exempel rökavvänjning bör i detta sammanhang också belysas.

Så länge exportförbudet kvarstår bör regeringen hävda subsidiaritet i enlighet med fördragen; Europeiska unionens fördragsenliga kompetens att reglera ska överlämnas till medlemsstaten. Handelspolitiskt tillåter Europeiska unionen en särlagstiftning för en enda utpekad produkttyp. Detta gör svenskt snus till en symbol för särlagstiftning värd att återkomma till till dess att förbudet är avskaffat.

Regeringen bör verka för att avskaffa Europeiska unionens totalförbud mot export av svenskt snus.

 

 

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Erik Bengtzboe (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att avskaffa Europeiska unionens totalförbud mot export av svenskt snus och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2016/17:NU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.