Europadagen som allmän flaggdag

Motion 2009/10:K276 av Karin Granbom Ellison m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-01
Numrering
2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Europadagen bör bli en allmän flaggdag.

 2. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att flagga med EU-flaggan i och utanför riksdagen.

Motivering

Den 9 maj 1950 presenterade Frankrikes utrikesminister Robert Schuman ett förslag om att skapa en kol- och stålgemenskap i Europa. Genom att inrätta en gemensam kol- och stålmarknad, under överinseende av en oberoende myndighet, skulle man skapa en gemensam intressesfär för de länder som tidigare legat i krig mot varandra. Vi kan bara värna om världsfreden genom kreativa ansträngningar i samma storleksordning som de faror som hotar denna fred.

Schumanplanen välkomnades enhälligt av Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Ett år senare, den 18 april 1951, slog sig de sex länderna samman och bildade Europeiska kol- och stålgemenskapen, den första byggstenen i det som nu är Europeiska unionen. Den 9 maj 1950 anses vara den dag då den europeiska integrationen inleddes.

EU:s stats- och regeringschefer beslutade vid toppmötet i Milano 1985 att den 9 maj skulle utses till Europadagen. Den firas sedan 1986 varje år i hela Europa med olika evenemang som betonar samarbetet mellan Europas folk.

FN-dagen firas den 24 oktober till minne av att FN-stadgan då ratificerades och är allmän flaggdag. På samma sätt anser vi att också Europadagen den 9 maj ska vara allmän flaggdag.

Flaggningen på statliga byggnader avgörs av de statliga myndigheterna och institutionerna själva. Det vore positivt om fler svenska institutioner började använda EU-flaggan jämsides med den svenska, så som är mycket vanligare i andra medlemsländer. Sverige har nu varit medlem av EU i 15 år. I den politiska vardagen ingår dagligen för myndigheterna att hantera frågor relaterade till EU-lagstiftning. I riksdagen är EU-debatt och beslut gemensamma med andra EU-länder vardag. Riksdagens ledamöter diskuterar regelbundet EU-frågor i fackutskotten inför ministerrådsmöten och grön- och vitböcker. Inför hösten 2009 och det svenska EU-ordförandeskapet har det fattats beslut om att EU-flaggan ska finnas i riksdagens kammare. Vi föreslår att EU-flaggan får stå kvar också efter ordförandeskapet och att den kompletteras med en flagga utanför riksdagshuset.

Stockholm den 1 oktober 2009

Karin Granbom Ellison (fp)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Jan Ertsborn (fp)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Europadagen bör bli en allmän flaggdag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att flagga med EU-flaggan i och utanför riksdagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.