Till innehåll på sidan

Ett samlat ansvar för alla transportslag

Motion 2018/19:274 av Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-08
Granskad
2018-11-09
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett samlat ansvar för de statliga trafikverksamheterna i en myndighet förlagd i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2010 bildades Trafikverket och tog då över de ansvarsområden som Banverket och Vägverket tidigare haft. Myndigheten ansvarar för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och flyg. Härtill ansvarar verket för byggnation och drift av statliga vägar och järnvägar samt för de kunskapstester som krävs för bland annat körkort. Trafikverket är dock inte den enda myndigheten på området. Här finns också Trafikanalys, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket, och därtill forskningsinstitutet VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Mängden myndigheter på området har diskuterats flera gånger i många olika sammanhang. Det är dags att utreda vilka konsekvenser det skulle få att samordna Trafikverket med Luftfartsverket och Sjöfartsverket.

I Västsverige finns flera stora aktörer inom transportsektorn, såsom Göteborgs hamn, Volvos olika delar och GKN Aerospace. Detta leder till att tillgången till rätt kompetens är stor i området. Det är därför naturligt att huvudkontoret för den eventuella nya myndighet som uppstår förläggs till Västsverige.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett samlat ansvar för de statliga trafikverksamheterna i en myndighet förlagd i Västsverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.