Till innehåll på sidan

Ensamheten bland äldre är en folksjukdom

Motion 2020/21:2437 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att arbeta för att bryta ensamheten bland våra äldre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns flera orsaker till varför många äldre känner att livskvalitén minskar. En anledning är ensamhet. Ensamhet är den största bidragande orsaken till psykisk ohälsa och depression bland äldre, det vill säga från 65 år och uppåt. Det sägs att ensamhet har lika stor skadeverkning på vår fysiska hälsa som rökning.

En del människor som går i pension saknar att tillhöra ett sammanhang och ensam­heten kan komma krypande. Självkänslan minskar och risken för depression ökar.

Depression kan öka risken för följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt, men även diabetes och demens. Det finns forskning som pekar på att ensamhet ger upphov till lågintensiv stress, som i sin tur leder till sjukdomar. 

Det har också framkommit att många äldre sällan erbjuds psykologisk hjälp eller behandling. Det är viktigt att synliggöra problemen och öka kunskapen om äldres psykiska hälsa. Vi måste skapa mötesplatser för äldre att träffas på, där äldre kan få känna att de tillhör ett sammanhang. Men även får möjlighet till inflytande.

Ensamhet har blivit en ny folksjukdom bland våra äldre. Låt oss bryta den utveckl­ingen och förebygga skadeverkningarna som den kan leda till. Idag kan en person få hjälp – via äldreomsorgen – med städning, disk och personlig hygien. Det borde vara lika naturligt att också få hjälp att bryta ensamheten genom sociala möten. Det kan ske både digitalt och i verkliga livet. 

Det är också viktigt att från samhällets sida synliggöra att ensamhet är en riskfaktor, prata om det och vidta åtgärder på olika områden.

När man ska bygga bostäder för äldre, som särskilda boenden, trygghets- och senior­boenden, är det viktigt att skapa möjligheter för sociala sammanhang, det vill säga att man försöker bygga bort ensamhet och erbjuda träffpunkter.

 

 

ClasGöran Carlsson (S)

Monica Haider (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att arbeta för att bryta ensamheten bland våra äldre och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2020/21:SoU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.