Enklare klarering för godstrafik

Motion 2021/22:2188 av Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systemet elektronisk klarering för godstrafik av varor bör införas skyndsamt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E16 är den enda europaväg som saknar en tullstation mellan Sverige och den yttre gränsen mot Norge. Övriga europavägar mellan Sverige och Norge har alla tullstationer. Ett alternativ till att upprätta en bemannad tullstation vore dock att bejaka de möjlig­heter som öppnas upp genom digitaliseringen av klareringstjänster. Tullverket arbetar nu med att införa en teknisk lösning som kommer att bygga på att en chaufför anmäler sin ankomst i en klareringsautomat och får sitt besked att köra vidare till exempel genom ett trafikljus eller en bom.

Ungefär 90 procent av den trafik över Norgegränsen som hanteras av svensk tull passerar via Eda, Hån och Svinesund. Därför har Tullverket sagt att dessa tre orter kommer att prioriteras vad gäller driftsättning av den nya lösningen med klarerings­automater. Men mot bakgrund av vikten av att även säkerställa förutsättningarna för ett flöde av godstrafik över E16 finns det både starka miljömässiga och handelsmässiga skäl till att proven med klareringsautomater bör införas även vid E16. Mot bakgrund av detta borde arbetet vid Tullverket med att införa ett elektroniskt klareringssystem intensifieras.

 

 

Pål Jonson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systemet elektronisk klarering för godstrafik av varor bör införas skyndsamt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.