En statlig plattform för upphandling

Motion 2020/21:156 av Hampus Hagman (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-16
Granskad
2020-09-16
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en statlig plattform för all offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Statliga myndigheter, regioner och kommuner genomför varje år upphandlingar för över 600 miljarder kronor. Upphandlingarna är av mycket varierande karaktär och storlek men gemensamt är att de ska präglas av fri konkurrens och effektivt användande av skattepengar. Det är bästa kvalitet och pris som ska avgöra vem som får leverera det som efterfrågas.

När en upphandling ska göras, utformar den upphandlande aktören en annons som läggs ut i egna kanaler. Annonsen läggs också ut i någon eller flera av de många upp­handlingsdatabaser som finns, där pågående upphandlingar samlas. Dessa databaser fungerar som annonsplats och det är vanligt att företag som vill delta i upphandlingarna har bevakningskonton i dessa. Att ha ett sådant abonnemang är i praktiken nödvändigt för många företag, för att på ett effektivt sätt kunna följa vilka upphandlingar som på­går. En enkel sökning på nätet ger en lång rad träffar på sådana annonsplatser.

I flera EU-länder sköts dock motsvarande annonsplats av staten. Sverige bör ta efter dessa och bedriva denna verksamhet i statlig regi. Till denna plattform ska alla myndig­heter, regioner och kommuner anslutas. Alla företag ska kostnadsfritt kunna registrera sig för prenumeration på de upphandlingar som är relevanta utifrån parametrar som verksamhetsområde och geografi.

Det finns åtminstone tre fördelar med detta jämfört med nuvarande ordning. Nystart­ade och mindre företag får avsevärt större möjlighet att bevaka pågående upphandlingar och ta del av dessa. Det stärker i sin tur konkurrensen och bidrar till högre kvalitet och lägre priser, till fördel för skattebetalarna. Dessutom bidrar det till att medborgare och media enklare kan följa vad den offentliga sektorn gör med en stor del av skattepengarna.

Det är rimligt att plattformen administreras av Upphandlingsmyndigheten. Detta bör riksdagen tillkännage för regeringen.

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att ta fram en statlig plattform för all offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2020/21:FiU34
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.