Till innehåll på sidan

En statlig myndighet i Halland

Motion 2023/24:1128 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-03
Granskad
2023-10-03
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att placera en statlig myndighet i Halland och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Halland är en av landets snabbast växande regioner. Ett attraktivt läge mellan Göteborg och Malmö/Köpenhamn tillsammans med en fantastisk natur och god tillgång till sjuk­vård, barnomsorg och skolor har bidragit till detta. En av utmaningarna som Halland brottas med är att arbetskraften generellt sett är mer högutbildad än vad arbets­marknaden efterfrågar och då handlar det oftast om kvinnor.

Det halländska näringslivet kännetecknas till stor del av små och medelstora företag inom ett flertal branscher. Även om det finns flera stora industrier placerade i Halland så är de oftast en del av större företag där huvudkontoren är placerade någon annan­stans. Det innebär att efterfrågan på högutbildad arbetskraft generellt sett är låg, då huvudkontor oftast innebär ett större behov av personer med längre utbildningar.

Arbetskraften i Halland står sig väl utbildningsmässigt med jämförbara regioner. Problemet är att arbetskraftsutbudet är alltför kvalificerat i förhållande till efterfrågan. För att lösa detta görs kontinuerliga ansträngningar att attrahera företag att etablera sina huvudkontor i Halland. Även om detta lyckas så är etableringstakten alltför låg i för­hållande till både den nuvarande diskrepansen mellan tillgång och efterfrågan på hög­kvalificerad arbetskraft och framförallt den framtida med tanke på den stora in­flyttningen till länet.

Hallands målsättning är att vara den bästa livsplatsen. Detta upplever vi att vi är på god väg att uppnå. Även om det aldrig innebär att man kan slå sig till ro, för det kommer alltid nya utmaningar som man måste hantera. En av de största just nu handlar om arbetstillfällen för, företrädesvis, alla högutbildade kvinnor i länet.

Halland är den enda regionen utan en statlig myndighet och de arbetstillfällen som medföljer. Med anledning av detta vill vi välkomna regeringen att överväga att etablera en statlig myndighet i Halland.

 

 

Helena Storckenfeldt (M)

Lars Püss (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att placera en statlig myndighet i Halland och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2023/24:NU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.