En översyn av vårdkedjan gällande narkotikamissbruk

Motion 2019/20:977 av Elin Lundgren (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av vårdkedjan gällande narkotikamissbruk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I en fungerande narkotikapolitik är tidig upptäckt av personer som använder narkotika grundläggande för att möjliggöra tidiga insatser. Det behöver finnas många sätt att göra denna tidiga upptäckt via till exempel socialtjänst, skola, arbetsplats eller polis. Det kan också röra sig om samverkan av dessa. Den tidiga insatsen kan vara allt från behandling till stödsamtal.

Gällande behandling så har den klassiska institutionella behandlingen minskat med 40 procent sedan millennieskiftet. Samtidigt har öppenvårdsinsatserna ökat från 15 000 patientbesök till 124 000 besök 2017. Den slutna sjukhusvården har också ökat. Personer tycks med andra ord söka sig till behandling men väl där ser vi svårigheter för dem att komma ur sitt beroende och en fortsatt hög dödlighet.

Såväl patienter som professionella inom området vittnar om att det finns svårigheter att samverka mellan olika instanser som sjukvård, behandling och psykiatri. Det finns också tecken på att vårdkedjan efter fullgjord behandling inte fungerar optimalt med långa väntetider på uppföljande besök och svårigheter med jobb, bostad och fritids­sysselsättning. En översyn av såväl samverkan mellan instanser som hela vårdkedjan efter fullgjord behandling vore önskvärd.

 

 

Elin Lundgren (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av vårdkedjan gällande narkotikamissbruk och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.