Till innehåll på sidan

En översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan

Motion 2022/23:736 av Martin Melin och Lina Nordquist (båda L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan (28 kap. 6 §) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Om det finns anledning att anta att någon har begått ett brott på vilket fängelse kan följa får polis genomföra en husrannsakan i ett hus, rum eller slutet förvaringsställe. Detta i syfte att eftersöka föremål som skall tagas i beslag eller som kan ha betydelse för utredningen (till exempel bevis).

Om en person skall gripas, anhållas eller häktas såsom misstänkt för brott får polis genomföra en husrannsakan i syfte att leta efter personen.

Idag får polis inte genomföra en husrannsakan mellan klockan 21 och 06, om det inte är av särskilda skäl (28 kap. 6 § rättegångsbalken).

Det är av vikt att en husrannsakan kan genomföras när polis anser att det är nödvändigt. Att behöva vänta upp till nio timmar kan både försvåra hanteringen av ärendet samt ge den misstänkta tid att förstöra bevis eller – om personen är efterlyst – tid att försvinna.

Det är inte rimligt att en person som är misstänkt för brott ska få ha nio timmars frizon medan polisen sitter och väntar på att klockan ska bli slagen.

Med dagens digitalisering är det ofta av vikt att spår, inte minst digitala sådana, kan säkras omgående. En effektiv brottsbekämpning pågår dygnets alla timmar.

Det är vår uppfattning att en åklagare eller polisiär förundersökningsledare måste få rätt att besluta om husrannsakan under dygnets alla timmar, även efter klockan 21.00 på kvällen.

Vi önskar därför att det utreds om det skall föreligga några tidsbegränsningar för husrannsakan.

 

 

Martin Melin (L)

Lina Nordquist (L)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan (28 kap. 6 §) och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2022/23:JuU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.