En öppen, obligatorisk och avgiftsfri förskola

Motion 2020/21:1993 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att på sikt göra förskolan avgiftsfri och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förskolan görs obligatorisk från två års ålder och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att säkerställa alla barns lika rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas ställning på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vägen till ett jämlikt samhälle börjar i sandlådan. På förskolan läggs grunden för livet som komma skall. Förskolan ger barnen en viktig pedagogisk grund, sociala samman­hang och kontakt med fler vuxna, vilket är nödvändigt för barns utveckling samt lär­ande. Barn som gått i förskolan presterar bättre i grundskolan och senare i livet och det är därför viktigt att en likvärdig tillgång till förskolan säkras genom lagstiftning.

Förskolan är i första hand till för barnen och därför ska heller inte arbetslösas barn nekas skolgång eller barn till föräldralediga ges kortare tid. Det bör övervägas om inte alla barn ska ha lika rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas ställning på arbetsmark­naden. För många barn är förskolan också den plats där man faktiskt möter andra män­niskor, eller där man kommer ifrån destruktiva familjeförhållanden. Förskolepersonalen kan vara dem som ser och slår larm när barn riskerar att fara illa.

En utbyggnad av barnomsorgen handlar om mer än att bara ge alla barn samma möjligheter. Det handlar också om att ta ytterligare steg mot ett mer jämställt samhälle. Kvinnor står fortfarande för merparten av det obetalda hemarbetet, har fler vab-dagar och tar ut mer av föräldraförsäkringen. Barnomsorg är en nyckel till att låta fler kvinnor komma ut på arbetsmarknaden och skaffa sig den ekonomiska trygghet som krävs för frigörelse.

Det kan låta drastiskt med en förskoleplikt från två års ålder, men faktum är att en stor majoritet av barnen redan har börjat förskola innan dess. De som börjar senare är i högre grad barn till föräldrar med utländsk bakgrund eller med arbetarklassbakgrund. Det handlar med andra ord om kvinnor som står långt borta från arbetsmarknaden. Som tar ut mer av föräldraledigheten, i högre grad arbetar deltid och som därmed lever ett mindre jämställt liv.

Idén om en stark välfärdsstat bygger på individens möjlighet till frigörelse från klass, kön och familjebakgrund. En frigörelse som bör börja redan i förskoleåldern.

 

 

Anna Wallentheim (S)

 

Emilia Töyrä (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ida Karkiainen (S)

Johan Büser (S)

Sultan Kayhan (S)

Kalle Olsson (S)

Erik Ezelius (S)

Hanna Westerén (S)

Laila Naraghi (S)

Adnan Dibrani (S)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att på sikt göra förskolan avgiftsfri och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förskolan görs obligatorisk från två års ålder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att säkerställa alla barns lika rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas ställning på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.