En ny generations kärnkraft

Motion 2012/13:N392 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla den svenska kärnkraften.

Motivering

Den energiöverenskommelse som de fyra allianspartierna presenterade 2006 har hela tiden byggt på tre ben, en utökad satsning på förnybar energi, ett bättre användande av den svenska vattenkraften och en förnyelse och modernisering av de befintliga kärnkraftverken. När det gäller den förnybara energin, exempelvis vindkraft, har utvecklingen gått glädjande snabbt med nya, stora såväl som små, vindkraftverk runt om i vårt land. Däremot har det inte gått lika fort att förnya de befintliga reaktorerna vid våra kärnkraftverk, trots att flera av dessa börjar bli mycket gamla. Det handlar självklart dels om stora investeringar, dels också om ett ökat behov av mer forskning för att utveckla nästa generations kärnkraft, ett forskningsområde där Sverige har varit en av världens ledande nationer.

Kärnkraften kommer att spela en nyckelroll i kampen mot den negativa klimatförändringen, vilket också FN:s klimatpanel IPCC har pekat på. Även om sol- och vindenergi också självklart kommer att spela en stor roll så krävs den stora kapacitet som kärnkraften kan erbjuda för att på allvar minska beroendet av kol och olja. I Sverige har vi också ett stort antal företag inom basindustrin vars starka tillväxt har varit direkt beroende av tillgång på säker och effektiv kärnkraftsenergi. Därför bör Sverige framgent gå i täten för en utveckling av nästa generations kärnkraft.

Stockholm den 28 september 2012

Edward Riedl (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att utveckla den svenska kärnkraften.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.