En levande och välmående skärgård

Motion 2017/18:182 av Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-25
Granskad
2017-09-25
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag för att uppmuntra bottentvätt och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag för att förhindra att toalettavfall dumpas i vattnet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla arbetet med sjöpungar och tillkännager detta för regeringen.

Bottentvätt och toalettavfall

Skärgården är vacker även om många inte ens fått ta del av den. Det finns en stor möjlighet att utveckla vår vackra skärgård samt möjliggöra en mer naturvänlig miljö i skärgården. Om bara viljan finns kan några enkla satsningar skapa förutsättningar för fler människor att nyttja vår skärgård, fler turister att vilja besöka vårt land och inte minst förbättra miljön rent generellt för både växter och djur. Många använder idag vattnet för sina fritidsintressen. Det kan handla om fiske, simning eller båtliv och för båtägare tillkommer något. Vattnet används allt för ofta som toalett vilket bidrar kraftigt till övergödning som påverkar de andra aktiviteterna i skärgården. En enkel lösning för att åtgärda detta problem är om kommunen anlägger en station eller två där båtägare kan tömma sitt toalettavfall.

Cirka 2 000 000 liter giftig bottenfärg används av svenska båtägare varje år under april och maj månad för att hindra beväxning på båtarnas skrov. Det finns dock ett alternativ där ute, som flitigt används i bland annat flera Stockholmskommuner och som är det miljövänliga alternativet för båtägare, nämligen bottentvätt. Bottentvätt för båtar fungerar ungefär som en biltvätt. Det är ett system av borstar som på runt 15 minuter kan rengöra skrov, köl och roder. För båtägaren är det både bekvämare och billigare, samtidigt som det går snabbt och är föredömligt ur ett miljöperspektiv. Med stöd från bland annat Länsstyrelsen i Stockholm och Naturskyddsföreningen är detta något som kan växa kraftigt i landet, och redan idag medfinansieras projekt genom statsstöd eftersom det klassas som just lokala vattenvårdsprojekt. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att ta fram förslag för att förhindra användandet av bottenfärg till förmån för bottentvätt. Regeringen bör likaså ta fram förslag för att möjliggöra för fler båtägare att inte slänga toalettavfall direkt i vattnet.

Sjöpungar

I ett nytt forskningsprojekt används snabbväxande sjöpungar (som odlas i havet) för att producera biogas. Konceptet får i skrivande stund 23 miljoner i stöd från Energimyndigheten och EU, och det har utvecklats av IVL-forskaren Fredrik Norén. Konceptet bygger på en väl beprövad teknik för att odla musslor där sjöpungarna växer på odlingsband i havet. Precis som musslor får sjöpungarna sin näring genom att filtrera stora mängder vatten från plankton och bakterier. Med en snabb tillväxthastighet (cirka två centimeter per månad) tas kväve och fosfor upp från havet när man skördar, och det uppstår en betydande biomassa som kan fungera som ekologiskt gödsel. I samband med att de lyfts upp rensas också haven från diffusa utsläpp från mindre källor, exempelvis jordbruk. Från att sjöpungarna har setts som problematiska då de förstört musselodlingar finns helt plötsligt ett sätt att utnyttja dem till miljövänligt bränsle samtidigt som de renar våra vatten. I framtiden kan dessa användas inom flera områden då sjöpungen innehåller flera attraktiva ämnen. Av den anledningen bör regeringen återkomma med förslag på hur arbetet med att använda sjöpungar kan utvecklas.

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag för att uppmuntra bottentvätt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag för att förhindra att toalettavfall dumpas i vattnet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla arbetet med sjöpungar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.