En handlingsplan för växtbaserade livsmedel

Motion 2023/24:1745 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-04
Granskad
2023-10-04
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en handlingsplan för växtbaserade livsmedel och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska jordbruket är avgörande för att vi ska få klimatsmart svensk och sund mat. Vårt jordbruk är en förutsättning för en levande landsbygd, öppna landskap och vår biologiska mångfald. Ett sätt att öka den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft och den svenska matproduktionen är att satsa på växtbaserade livsmedel.

Växtbaserade livsmedel är en snabbt växande livsmedelsgren som fyller en viktig funktion för framtiden. Redan nu efterfrågar fler konsumenter mat och dryck som är växtbaserade. I takt med klimatförändringarna behövs fler och innovativa livsmedel. Den globala befolkningstillväxten kräver också hållbara odlingsmetoder och bättre användning av markresurser.

En ökad växtbaserad kost kan mätta fler människor på ett effektivt och hälsosamt sätt. Även livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion ställer krav på att hitta nya innovativa livsmedel. Här kan växtbaserade livsmedel vara en del av lösningen.

För att främja växtbaserade livsmedel bör regeringen prioritera växtproduktion för humankonsumtion i kommande uppdatering av Livsmedelsstrategin. I denna bör också de ekonomiska möjligheterna av växtbaserade livsmedel lyftas, eftersom produktion av grödor för humankonsumtion är positivt för både jordbruket och den svenska livsmedelssektorn.

Med en handlingsplan för växtbaserat kan Sverige minska sårbarheten i livsmedelsförsörjningen samtidigt som folkhälsan och klimatet främjas. En handlingsplan bör beakta pågående arbete både inom EU och andra nationella initiativ, bland annat de kommande förslagen inom ramen för EU:s ”Från jord till bord-strategi”, initiativet om Hållbara livsmedelssystem och framtagandet av en proteinstrategi för EU, samt det danska initiativet Plantefonden.

I handlingsplan för växtbaserade livsmedel kan Sverige både inspirera och låta sig inspireras.

 

 

 

Anne-Li Sjölund (C)

 

Anna Lasses (C)

Helena Lindahl (C)

 

Yrkanden (1)

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en handlingsplan för växtbaserade livsmedel och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Miljö- och jordbruksutskottet
    Betänkande 2023/24:MJU16

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.