En hållbar strategi för regionala flygplatser

Motion 2018/19:461 av Arman Teimouri (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-19
Granskad
2018-11-19
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga de regionala flygplatsernas ekonomiska situation och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig och hållbar strategi för att säkerställa de regionala flygplatsernas utveckling och överlevnad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människor och företag agerar globalt. Exempelvis behöver värmländska aktörer snabbt kunna resa till sin marknad i helt andra delar av världen och internationella aktörer behöver snabbt och enkelt komma direkt till Karlstad och Värmland.

När världen globaliseras är möjligheterna att bli global helt avgörande. Landsbygden har därför lika stort behov av flygförbindelser som stockholmare, göteborgare, Londonbor och alla andra. Samma sak gäller för det omvända, möjligheterna att ta sig till exempelvis Karlstad och Värmland. Människor tenderar att åka dit det går att åka.

Regionala flygplatser står dock inför stora utmaningar såsom omfattande regelverk på EU-nivå, kostnadsdrivande ökande säkerhetskrav, underhåll och ensamt ansvarstagande för enskilda kommuner utöver annan kollektivtrafik och infrastruktur.

Därför bör de regionala flygplatsernas ekonomiska situation kartläggas och därtill arbeta fram en långsiktig och hållbar strategi för att säkerställa deras överlevnad och skapa en konkurrenskraftig situation.

 

 

Arman Teimouri (L)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kartlägga de regionala flygplatsernas ekonomiska situation och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en långsiktig och hållbar strategi för att säkerställa de regionala flygplatsernas utveckling och överlevnad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.