Till innehåll på sidan

En grön flyglinje mellan Visby och Bromma

Motion 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten att göra Visby–Bromma till en helt grön flyglinje driven enbart med biobränsle inom ramen för en obligatorisk inblandning av biobränsle i flygbränsle i svenskt inrikesflyg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Flyglinjen mellan Visby och Bromma kan och bör bli världens första gröna flyglinje driven enbart med biobränsle. Eftersom flygningarna Bromma–Visby inte sker på hög höjd och därmed har mycket små eller inga höghöjdseffekter på klimatet kan Visby–Bromma dessutom bli världens första klimatsmarta flyglinje.

Flyglinjen mellan Visby och Bromma är en viktig flyglinje i Sverige. Den hade år 2017 229 507 resenärer. Flygsträckan är 190 kilometer och den totala bränsleförbruk­ningen var 2 041 ton jetbränsle. Koldioxidutsläppen var 6 429 ton koldioxid. Bränsle­förbrukningen per person var 0,5 liter per mil.

Snabba, säkra, miljövänliga kommunikationer till rimliga priser är den avgörande utvecklingsfaktorn för Gotland. Gotlänningarna är helt beroende av sin färja och sitt flyg för att klara de fysiska transporterna. Flyget kommer att förbli Gotlands enda snabba transportalternativ under lång tid framöver. Därför är det avgörande att flyget blir klimatanpassat.

Centerpartiet vill införa en obligatorisk inblandning av biobränsle med ett slutmål om ett helt fossilfritt flyg 2030. I praktiken skulle det kunna börja genomföras genom ett antal helt biobränslebaserade flyglinjer, och Bromma–Visby är en lämplig sådan första linje. En grön flyglinje hjälper också att bygga upp en basefterfrågan på en ny produktionslinje för grönt flygbränsle i Sverige. Det är avgörande för att få ner dagens höga priser på biojetbränsle.

Gotland har av regeringen utsetts till att vara pilotlän i omställningen till ett 100 procent förnybart samhälle. Särskilda medel har tillförs Energimyndigheten för detta uppdrag. Energimyndigheten har ansvar för detta uppdrag, men en grön flyglinje skulle kunna rymmas inom det. 

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att pröva möjligheten att göra Visby–Bromma till en helt grön flyglinje driven enbart med biobränsle, inom ramen för en obligatorisk inblandning av biobränsle.

 

 

Lars Thomsson (C)

Martin Ådahl (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pröva möjligheten att göra Visby-Bromma till en helt grön flyglinje driven enbart med biobränsle inom ramen för en obligatorisk inblandning av biobränsle i flygbränsle i svenskt inrikesflyg och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.