Till innehåll på sidan

En bättre fungerande psykiatrivård

Motion 2019/20:1830 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sträva efter att uppnå en bättre psykiatrivård och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Psykiatrivården i dag fungerar inte tillräckligt väl. Detta innebär ett stort personligt lidande. Samhällsekonomiskt är det enorma kostnader ca 70 miljarder/år. Nästan 1 miljon svenskar i arbetsför ålder har någon form av psykisk ohälsa och upp till hälften av befolkningen kommer någon gång i livet att drabbas.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15–44 år. Över 1 100 personer tar varje år sitt liv i Sverige, vilket är fyra gånger fler än som dör i trafiken. En mycket stark riskfaktor för självmord är depression. Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökade med 67 procent mellan 2010 och 2015. Risken att drabbas av psykisk ohälsa är högre för kvinnor än för män. Nästan 1 av 3 unga mellan 16–24 år har besvär av ängslan, oro eller ångest.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och utgör 40 % av de totala sjukskrivningskostnaderna. Utöver de stora samhällskostnaderna till följd av psykisk ohälsa så drabbas individen mycket hårt, ofta med nedsatt livskvalitet, isolering, diskriminering och stigmatisering.

År 2016 avled i Sverige totalt 1 129 personer i åldern 15 år eller äldre till följd av suicid. Av dessa var två tredjedelar män. Högst antal suicid per 100 000 individer fanns i åldrarna 45– 64 år och bland personer 85 år och äldre. Sett till utbildningsnivå var det flest antal suicid bland individer med förgymnasial utbildningsnivå och lägst antal suicid bland individer med eftergymnasial utbildningsnivå. För män har antalet suicid minskat med 9 procent under perioden 2006–2016. Bland kvinnor har det inte skett någon förändring under denna tid. (Dödligheten i suicid varierade mellan länen med som lägst 9,7 suicid och som högst 22 suicid per 100 000 individer under 2012–2016.)

Vi vill se en ökad satsning på forskning inom psykiatrin, att intresset och statusen höjs inom samtliga yrkeskårer verksamma inom psykiatrivården, och att man tittar på möjligheten att införa en nollvision vad gäller dödlighet till följd av suicid.

 

 

Gunilla Carlsson (S)

Johan Büser (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sträva efter att uppnå en bättre psykiatrivård och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.