En 20-krona som mynt

Motion 2005/06:Fi204 av Lennart Hedquist (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2005-10-05
Hänvisning
2005-10-13
Bordläggning
2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en 20-krona som mynt.

Motivering

I Sverige har vi haft en tradition att ha relativt värdefulla mynt och stora sedlar. Det gör att de varit prydliga i den dagliga handeln. I andra länder har det tidigare varit vanligt att ha sedlar i små valörer, vilket gör att de lätt blir smutsiga och skrynkliga. Men nu kan nog sägas att 20-kronorssedeln i Sverige hamnat i den kategorin. När enkronemyntet infördes var det betydligt mer värdefullt i den tidens penningvärde än vad ett tjugokronorsmynt skulle vara i dag.

I euroländerna har man ett högsta mynt med värdet 2 euro, vilket nästan motsvarar just 20 kronor. Tveklöst finns det lika stort behov i Sverige av att ha ett mynt med motsvarande värde, vilket i sin tur torde innebära att man successivt kan fasa ut tjugokronorssedeln.

Jag är medveten om att det är Riksbanken själv som beslutar om utgivandet av mynt och sedlar i vårt land. Riksdagen bör dock kunna ge Riksbanken till känna sin mening i frågan.

Stockholm den 21 september 2005

Lennart Hedquist (m)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en 20-krona som mynt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.