Effektivisera Lantmäteriet

Motion 2018/19:2502 av Kristina Yngwe (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en privatisering av delar av Lantmäteriets verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många av landsbygdens företag är beroende av Lantmäteriets tjänster, vid exempelvis reglering eller avstyckning. De långa handläggningstiderna, ibland upp till ett år, vid myndigheten har dock visat sig vara ett problem, när fastighetsförsäljningar skjuts på framtiden och generationsväxlingar hänger i luften. Många vittnar också om att även små enkla fastighetsregleringar kan dra iväg både i tid och kostnad. En lösning för att kunna effektivisera verksamheten och korta ner handläggningstiderna och kostnaderna skulle kunna vara att möjliggöra för privata aktörer att uträtta delar av myndighetens uppgifter, för att på så sätt frigöra resurser åt den myndighetsutövning som bör vara Lantmäteriets kärnverksamhet. Därför bör regeringen utreda en privatisering av vissa delar av Lantmäteriets verksamhet och hur det skulle påverka landsbygdens företag.

 

 

Kristina Yngwe (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en privatisering av delar av Lantmäteriets verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2018/19:CU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.