E-cigaretter

Motion 2017/18:1697 av Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den självreglering som skett när det gäller e-cigaretter även bör bli lagfäst och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av kunskap kring e-cigaretter och folkhälsofrågor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När e-cigaretterna gjorde sitt inträde så var personalen på flygplanen osäkra på om de var tillåtna eller inte. På restauranger har det också rått osäkerhet om hur e-cigaretter skall hanteras. Ganska snabbt har dock de flesta näringar tagit beslut om att hantera
e-cigaretten som tobaksvara som röks och som därmed hanteras som vanliga cigaretter, cigarrer och piprökning. Det är mycket uppmuntrande att näringarna snabbt agerade som de gjorde.

Rent teoretiskt kan e-cigaretten vara betydligt farligare både för rökaren och miljön runt rökaren än traditionell tobaksrökning. Även om tobaksindustrin har erkänt att de blandar in totalt 599 olika kemikalier i tobaken vid tillverkning av cigaretter så finns det inget som hindrar att de vätskor som e-cigaretten tankas med skulle innehålla färre kemikalier eller samma i lägre doser. Tvärt om är det ganska stor risk att det experimenteras friskt med vad man kan använda i dessa finurliga brännkammare.

Som vanligt när nya produkter dyker upp så tar det tid innan eventuella hälsokonsekvenser visar sig i en sådan omfattning att de går att härleda till just en ny produkt eller vana. Dock är det rimligt att Folkhälsomyndigheten håller ett vakande öga på handeln med de varor som används i e-cigaretterna så att viss kunskap ändå byggs upp för eventuella framtida behov.

Lagstiftaren bör inte ligga för långt från de värderingar i samhället som resulterar i självreglering. Därför bör riksdagen uppmana regeringen att återkomma till riksdagen med förslag om att e-cigaretter skall behandlas som övrig tobaksrökning.

Riksdagen bör även uppmana regeringen att exempelvis genom ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten se till att det byggs upp kunskap kring de produkter som försäljs såväl lagligt som olagligt med avsikt att förbrännas i så kallade e-cigaretter.

 

 

Jan Lindholm (MP)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den självreglering som skett när det gäller e-cigaretter även bör bli lagfäst och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av kunskap kring e-cigaretter och folkhälsofrågor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.