Direktverkande el

Motion 2012/13:N310 av Jasenko Omanovic och Christina Karlsson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att direktverkande el som uppvärmningsform ska vara borta senast 2020.

Motivering

Varje vinter blir vi överraskade av kylan och höga elpriser. År 2009 användes 34,2 TWh för uppvärmning och varmvatten i småhus enlig Energimyndigheten, och 14,4 TWh av det skedde genom direktverkande el. Bostäder och lokaler står för nästan 40 procent av energianvändningen i landet. Denna uppvärmning sker just när Sverige har störst behov av el. Därför måste elproducenter sätta igång reservkraftverk, ofta oljedrivna, eller importera elkraft för att klara efterfrågan. Ofta är det el som har producerats med hjälp av fossila bränslen, vilket ökar koldioxidutsläppen hos oss. Detta framstår som stort slöseri med resurser och är inte bra ur miljösynpunkt. Den gröna omställningen får inte stanna upp, utan vi måste ha mål, som leder till minskad elförbrukning.

Regeringen införde 2006 ett statligt stöd för byte av direktverkande el till mer miljövänliga och energisnåla uppvärmningssystem, i syfte att minska Sveriges behov av el under höglastperioder, exempelvis just vid sträng kyla på vintern. Det handlade om byte till ett vattenburet system med fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, värmepump eller solvärme. I Stockholms län ledde det till att fram till år 2010 omkring 700 permanentbostäder bytte ut 8 826 elradiatorer till 7 624 vattenradiatorer samt golvvärme i 1 110 rum. Den totala energibesparingen av åtgärderna är 14 gigawattimmar per år bara i Stockholms län, visar länsstyrelsens utvärdering. Det är angeläget att riksdagen nu sätter upp mål, som säger att direktverkande el som uppvärmningsform ska bort senast 2020.

Stockholm den 3 oktober 2012

Jasenko Omanovic (S)

Christina Karlsson (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att direktverkande el som uppvärmningsform ska vara borta senast 2020.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.