Det offentliga i medborgarnas tjänst

Motion 2016/17:1930 av Hans Wallmark (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de offentliga myndigheterna i Sverige bör ges det samlade uppdraget att låta sig genomsyras av en anda av att stå i medborgarnas tjänst och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Av och till görs mer eller mindre ambitiösa försök att minska byråkratin och regelkrånglet. Ibland mer framgångsrikt, ibland mindre. Under alliansregeringens år sattes ett ambitiöst mål om att minska den samlade mängden med 25 procent och flera lovvärda initiativ togs för att medverka till ett realiserande.

I grunden är det bra att försöka anta ett mer övergripande perspektiv på det offentliga Sverige.

På samma sätt som det finns en ambition att minska regelmängden och öka effektiviteten borde det genomföras en myndighetsövergripande översyn för att se till att det offentliga Sverige fullt ut står i medborgarnas tjänst.

Kronofogden är en myndighet som under senare år pekas ut för att på ett förtjänstfullt sätt ha ökat servicegraden samtidigt som medborgare och berörda informerats om gjorda förändringar och förbättringar.

Genom att skapa möjligheter att hämta och lämna information via så kallade e-myndigheter ökas den upplevda servicegraden samtidigt som nya lösningar i sig också kan vara kostnadsbesparande. UD är exempel på en myndighet som utvecklats åt andra hållet i och med de nya biometriska passen som inneburit att det inte längre är möjligt att få pass utfärdade på ett antal svenska ambassader. I Norden finns inte längre möjligheten att ansöka om nytt svenskt pass för de som stadigvarande bor i respektive land. Mobila passmaskiner som kan användas för att underlätta ansökningar och utfärdande på konsulat används i väldigt liten utsträckning då dessa inte finns i tillräckligt antal.

Inspirerade av de goda exempel som finns och med insikt om varje myndighets egen förbättringspotential borde en bred översyn göras för att det offentliga Sverige ska ställas i medborgarnas tjänst.

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de offentliga myndigheterna i Sverige bör ges det samlade uppdraget att låta sig genomsyras av en anda av att stå i medborgarnas tjänst och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.