Till innehåll på sidan

Det industriella trålfisket i Östersjön

Motion 2022/23:777 av Kjell Jansson och Fredrik Ahlstedt (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att stoppa det industriella trålfisket i Östersjön och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det pågår sedan lång tid tillbaka ett omfattande industriellt trålfiske utanför skärgårds­havet. Det rör sig ofta om danska trålare som fiskar cirka 1 500 ton vid varje tillfälle de är här. Detta rovfiske gör att stora delar av fiskbeståndet i skärgården har minskat kraftigt. Strömmingen har minskat mest: cirka 80 % lägre bestånd jämfört med för 10 år sedan.

De danska trålarna torkar fisken och maler ner till fiskmjöl som säljs till norska laxodlingar. Om vi inte får stopp på detta rovfiske så är risken överhängande att Stockholms skärgård kommer att vara i princip helt utfiskad om 20 år. Riksdagen bör därför besluta att stoppa det industriella trålfisket i Östersjön.

 

 

Kjell Jansson (M)

Fredrik Ahlstedt (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att stoppa det industriella trålfisket i Östersjön och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.